Ana Ekran

İskansız Eve Elektrik Nasıl Alınır?

İskansız Eve Elektrik Nasıl Alınır; İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan ( yapı kullanma izin) belgesi, hayata geçirilen binanın projesine uygun olup olmadığına bakılarak verilen belgedir. […]

Ana Ekran

Kiracı Varken Evin Gösterilmesi

Kiracı Varken Evin Gösterilmesi ; Ev sahibi, kıracı ile yapılan kira kontratının süresinin bitmesini beklemeden evi başkasına satabilmektedir. Yani evde kiracı varken evin satışı gerçekleşebilmektedir. Bu süreçte ev sahibi evi almak isteyen adaylara ya da […]

Ana Ekran

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Satış Vaadi Sözleşmesi ; İki taraflı borca neden olan bir sözleşme türü olan satış vaadi sözleşmelerinde vadeden kişi belli bir taşınmazı satmayı, vadedilen kişi ise bu taşınmazı satın almayı borçlanır. Taşınmazın satış vaadi akdi, bir […]

Ana Ekran

Kira Kontratı Nedir? Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

Kira kontratı , Türk Borçlar Kanunu madde 229’da şöyle tanımlanmaktadır; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği kontrattır.Kira Kontratı; Kira kontratları […]

Ana Ekran

Ev Sahibi Hakları Nelerdir?

Ev sahibi hakları ; Ev sahipleri ve kiracıların hakları yılda bir yenilenen sözleşmelerde belirtilir. Her iki taraf da kira kontratına yeni madde ekleme veya çıkarma isteğinde bulunabilirler. Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kontratların zamanı […]

Ana Ekran

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracının Evden Çıkarılması Kiracı Hakları Ve Türk Borçlar Kanunu’na göre, Ev sahibi 3 yıldan önce bireysel sebeplerden dolayı (Örneğin bir akrabasının eve taşınacak olması) kiracısı çıkarmak istiyorsa 1 yıllık kira bedeli kadar kiracısına tazminat olarak […]

Ana Ekran

18 Yaşından Küçüklere Tapu Verilir Mi?

18 Yaşından Küçüklere Tapu Verilir Mi ? 18 Yaşından Küçüklere Tapu Verilir mi? Ülkemizde Tapu dairelerinde yapılan taşınmaz devir işlemlerinde tapuyu devreden ve devir alan kişilerin ya da bu kişilerce vekalet verilen kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. […]

Ana Ekran

Bina Risk Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bina Risk Analizi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Yapının Risk altında olduğunu düşünüyorsanız Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak risk analizini yaptırabilir ve eğer gerek görülürse binanın tahliyesini […]

Ana Ekran

Üst Hakkı Nedir?

Üst Hakkı ;Taşınmaz maliki tarafından  3. kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak yada mevcut bir yapıyı koruma yetkisi veren bir irtifak hakkına denilir. Hak devredilebilir ya da mal sahibinin mirasçılarına geçebilir. Üst hakkı […]

Ana Ekran

Şerhli Ev Alınır Satılır Mı?

Şerh Nedir? Şerh kelimesinin kelime anlamı açmak ve ayırmak gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Bir şeye şerh koymak sözü de o şey hakkında açıklama yapmak anlamına karşılık gelmektedir. Tapuya Şerh Nedir? Bir gayrimenkulün tapu sicilinde bulunan şerh, mal sahibinin […]

Ana Ekran

Şerh Nedir? Tapu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Şerh Nedir? Şerh Nedir? Şerh, kelimesinin kelime anlamı açmak ve ayırmak gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Bir şeye şerh koymak sözü de o şey hakkında açıklama yapmak anlamına karşılık gelmektedir. Tapuya Şerh Yoymak nedir? Bir gayrimenkulün tapu sicilinde bulunan […]