Ana Ekran

Barbakan Ne Demek?

Barbakan Ne Demek İstinat duvarları vb yapıların arkasındaki suların birikip duvara ve yapıya zarar vermesine engel olmak için bırakılan deliklere barbakan adı verilmiştir.Yaklaşık olarak zeminden 10 cm yukarıda yapılmaya başlanıp yatay ve düşeyde ihtiyaca göre […]

Ana Ekran

Arboretum Ne Demek? Ülkemizde Arboretum Örnekleri 2021

Arboretum Ne Demek? Arboretum teriminin kökeni, Latince’deki arboretum kelimesinden gelmektedir. Bu sözcük, “ağaç” anlamına gelen arbor sözcüğü ile “belli bitkilerin yetiştirildiği alan” anlamındaki -etum  ekinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Pinetum terimi de Latince’dir ve “çam ağacı” anlamındaki pinus sözcüğü ile -etum son ekinin birleşmesinden oluştuğu bilinmektedir. […]

Ana Ekran

Venturi Ne Demek? Venturimetre Nedir?

Venturimetre Nedir? Venturi metre, akışkanların debisini ölçmekte kullanılan, iki ucu açık, kesiti ortasına doğru her iki ucundan da daralan ve ince bir tüp şeklinde olan bir ölçü metredir. Adını İtalyan fizikçi Giovanni Battista Venturi’den aldığı bilinmektedir. Venturimetre Nedir? Tüpün incelerek boğaz […]

Ana Ekran

Dekapaj Nedir?

Dekapaj Nedir? Dekapaj, Açık işletme projesine göre maden yataklarında bulunan üzerindeki veya kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi. Toprak harmanı ve kademe yollarının yapımı ve bakımı gibi ana […]

Ana Ekran

Palplanş Ne Demek?

Palplanş Ne Demek? Herhangi bir amaç neticesinde yapılan kazı çalışması ile açılan boşlukların yanlarındaki malzemelerin kayarak bu çukurlara dolmasını, düşmesini önlemek amacı ile kazı yapılan alanın yan yüzleri çeşitli şekillerde kaplanır veya desteklenir. Bu işleme […]

Ana Ekran

Zemin Etüdü Ne Demek? Nasıl Yapılır?

Zemin Etüdü Ne Demek?Zemin etüdü, inşaat öncesinde arsaya zemin konusunda problem olup olmadığını anlamak amacı ile yapılan analizdir. Yeraltı tabakalarının durumu, derinlik, jeolojik yapı türü, elektrik özdirenci, temel zemini gibi problem oluşturabilecek ana başlıkları ölçmek […]

Ana Ekran

BOQ Nedir? Bill Of Quantities Ne Demek?

BOQ Nedir? BOQ, kelimesi İngilizce “Bill of Quantities” kelimesinin kısaltması olup Türkçe ’de keşif anlamı taşımaktadır. Genellikle şantiyelerde biyokü olarak telaffuz edilmektedir. BOQ Nedir? Müteahhitlerin ve İnşaat şirketi merkez ofis bölümlerinde çalışan Teklif, Sözleşme, İhale, satın alma, Bütçe, Teknik […]

Ana Ekran

Şev Nedir? Şev İle Alakalı Tüm Bilgiler

Şev Nedir? Zemin yüzeyinin yatayda oluşturduğu açı “şev” olarak adlandırılmaktadır. Şev, eğimli yüzey anlamında da karşımıza çıkmaktadır. Şevler insan müdahalesiyle oluşturulabilir veya doğal halde oluşabilmektedir. Doğal halde bulunan şevlere “yamaç” ya da “doğal şev” insan eliyle oluşturulan şevlere ise “yarma veya dolgu şev” ya […]

Ana Ekran

Jet Grouting Nedir?

Jet Grouting Nedir? Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu zayıf zeminlerde kazık uygulamalarında (forekazık-mini kazık) zorluklar bulunmaktadır ve bu uygulamalar da oldukça ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek – sıkıntılı zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin iyileştirme […]

Ana Ekran

Ekskavatör Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Ekskavatör Nedir? Kazı çalışmalarında kullanılan çeşitli ekskavatörler yer almaktadır. Bu makineler çeşitli alanlarda farklı görevlerde kullanılmaktadır. Görev alanları ve görev durumları yapıların ya da kazılacak alanın durumun göre belirlenir.  Ekskavatör Nedir? Ekskavatör Nedir? Ekskavatör genel olarak […]

Ana Ekran

Lento Nedir? Lento Çeşitleri Nelerdir?

Lento Nedir? Lento, kapı, pencere gibi duvarda boşluk bırakılan alanlarda, doğramanın üstüne yatay olarak yapılan, duvarın devamlılığını ve altındaki doğramanın taşıyıcılığını arttırmasını sağlayan destekleyici elemanlardır. Lento uygulaması duvara ve doğramaya göre, taş, beton, ahşap, çelik konstrüksiyon, gazbeton, […]

Ana Ekran

Kamelya Nedir? Kamelya Örnekleri 2021

Kamelya Nedir? Öncelikle yıllardır süregelmiş bir yanlış bilgi olarak dilimizde olan, kameriye ve kamelyanın aynı şeyler gibi düşünülmesi ve telaffuz edilmesi günümüze kadar gelen bir düşüncedir. Kamelya bir çiçektir, kameriye ise bir alandır. Giriş hariç […]

Ana Ekran

Bitüm Nedir?

Bitüm Nedir? İnşaat sektörünün vazgeçilmez malzemelerinden biri olan bitüm, ham petrolün çökme işlemi sonucu veya özel işlemler sonucu ayrıştırılmasından sonra dipte kalan kısmına verilen addır. Rengi oldukça koyu olan bu hidrokarbon bileşiği, yapılan işlemlere göre oldukça […]

Ana Ekran

Arazöz Nedir?

Arazöz Nedir? Arazöz (Fransızca arroseuse), kamyon, traktör türünde bir taşıt olarak bilinmektedir. Su tankı ve sulama sistemi yerleştirilerek üretilen ve genellikle ön ya da arkasında sulama düzeneği bulunan motorlu araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Arazöz, yolları ve meydanlarının temizlenmesinde ve de yol kenarlarında […]

Ana Ekran

Damascus Çeliği Nedir? Şam Çeliği Ne Demek?

Damascus Çeliği Nedir? Şam çeliği (damascus çeliği) Güney Hindistan’dan ithal edilen wootz çeliği ile hazırlanan ve Yakın Doğu’da bıçak üretiminde kullanılan çizgili bir çelik çeşididir.  Adını Suriye’nin başkenti Şam’dan almaktadır. Şam çeliğinin orijinal üretim yöntemi görünüşüne ek olarak mükemmel dayanıklılık ve […]

Ana Ekran

Etriye Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Etriye Nedir? Etriye, betonarme yapılarda kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran, inşaat çeliğinin bu donatılara sarılmasıyla elde edilen bir sargı donatısıdır. Bir başka deyişle betonarme kolonların ve kirişlerin içinde boyuna doğrultuda yerleştirilen ana donatıların etrafını saran daha […]