EMLAK KONULARI

Kira Sözleşmesi Word 2020

Kira Sözleşmesi Word 2020 Türk Borçlar Kanunu madde 229’da şöyle tanımlanmaktadır; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği kontrattır. Kira kontratları […]

ada parsel sorgulama

Detaylı Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Detaylı Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? Detaylı parsel sorgulama işlemini anlatmadan önce kısaca ada, parselin tanımını yapalım. Ada – Parsel -Pafta Ada: Dört tarafı cadde, sokak, demiryolu, meydan, akarsu gibi doğal ve yapay engellerle çevrilmiş parseller […]

Köy Yerleşik Alanlarında İfraz Şartları Nelerdir?

Köy Yerleşik Alanlarında İfraz Şartları Nelerdir? Arsalar üzerinde yapılabilen işlemler arasında ifraz da yer almaktadır. İfraz işlemi ile birlikte, arsa birden fazla parsele bölebilme hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu işlemi nasıl yapmanız gerektiği, işlemin yapılacağı taşınmazın […]

EMLAK HABERLERİ

Ana Ekran

Miras Sorgulama Nasıl Yapılır? Mirastan Yoksunluk Sebepleri

Miras Sorgulama Nasıl Yapılır? E-devler Adalet Bakanlığı ile birlikte geliştirdiği mirasçılık belgesi sorgulama projesini hayata geçirdi. Artık vatandaşlar E-Devlet üzerinden size herhangi bir miras kalıp kalmadığını kontrol edebileceksiniz. Yargı birimlerinden alınan mirasçılık belgesi verilmesi talepleri […]

Ana Ekran

Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar? İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan ( yapı kullanma izin) belgesi, hayata geçirilen binanın projesine uygun olup olmadığına bakılarak verilen belgedir. […]

Ana Ekran

Belediyelerin Gelir Kaynakları Nelerdir?

Belediyelerin Gelir Kaynakları Nelerdir? Belediyelerin vatandaşlara sundukları hizmetleri gerçekleştirebilmeleri için gelirlere ihtiyacı vardır. Her belediyenin belirli gelir kaynakları olup bu kaynaklar vergi gelirleri, iktisadi teşebbüs gelirleri, kamu gayrimenkullerinden elde edilen gelirler, para cezalarından doğan gelirler, […]