Piyes Ne Demek? Çatı Piyesi Nedir?

Piyes ne demek? Çatı Piyesi Nedir? Çatı piyesi, çatı eğimi içinde kalmak koşuluyla altındaki bağımsız bölüme ait bu bölümle içeriden bağlantılı yapılan, terasların da dahil olabildiği mekanlara denmektedir. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması gerekmektedir. Çatı piyesi, ıslak hacim ve açık terasın olduğu bağımsız bölümlerin sınırını geçmemelidir.

Piyes ne demek

Yapı piyesleri ve ölçüleri, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nce belirlenmektedir. Yönetmelik, her müstakil konutta en az bulunması gereken piyesi belirtmektedir.

Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan iç merdivenlerde birinci ve ikinci fıkralardaki  şartları bulundurması gerekmez. Piyes ne demek sorumuza cevap verdik şimdi ayrıntıları anlatalım.

Asgari ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes bulunabilir. Bu piyeslerin sayısının artması halinde, dörtten fazla her piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü aynı oranda büyütülmelidir. Ancak, birinci fıkrada belirtilen şekilde ışık ve hava alması gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı bu yönetmelikte tarif edilen şekilde alması mümkün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını istenmez.

Piyes Ne Demek? Çatı Piyesi Özellikleri Nelerdir?

Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek şartıyla; ayrık yapılarda kırma, ikili blok yapılarda bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik yapılarda ise ön alanda niş oluşturularak meydana getirililebilir

Merpen evleri, alın ve kalkan duvarları, hava bacaları, ışıklıklar, dördüncü fıkraya göre belirlenen çatı örtüsü düzlemlerini en fazla 0.60 metre geçebilir.

Onun dışında zorunlu olan tesisat ile ilgili hacimler, çatı pencereleri ve güneş enerjisine sahip su ısıtıcılarının çatı örtüsünün açması durumuna, idare tarafından belirlenmiş teknik gerekçeler göz önünde bulundurularak uygun görülecek şekilde ve ölçüde izin verilebilmektedir.

Çatı Piyes Mevzuatı

Madde 35 – (Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664) Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır. Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. (Değişik cümle:RG-8/9/2013-28759) Mahya yüksekliği 5,00 m’yi geçemez. (Ek cümle:RG-8/9/2013-28759) Teras çatılarda 1,20 m. parapet yapılabilir.

(Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, tesisat odası ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. Çatı arasındaki mekanlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak şartıyla asgari yükseklik şartı aranmaz. Ancak, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan hacimler, uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Yangın güvenliğine ilişkin tedbirler alınmak şartıyla ve konutlar hariç olmak üzere binaların çatı araları; sergi salonu, toplantı salonu, yemekhane, spor salonu gibi fonksiyonlarda ortak alan olarak kullanılabilir. Özelliği olan binalarda, ihtiyaç halinde Bakanlık görüşü alınarak bu maddede belirtilmeyen farklı uygulamalar yapılabilir.

Gabari Ne Demek? Gabari Nasıl Hesaplanır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*