Ana Ekran

Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar? İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan ( yapı kullanma izin) belgesi, hayata geçirilen binanın projesine uygun olup olmadığına bakılarak verilen belgedir. […]

Ana Ekran

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar? İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan ( yapı kullanma izin) belgesi, hayata geçirilen binanın projesine uygun olup olmadığına bakılarak verilen belgedir. […]

Ana Ekran

Su Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Su Abonelik Ücreti Ne Kadar? İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan ( yapı kullanma izin) belgesi, hayata geçirilen binanın projesine uygun olup olmadığına bakılarak verilen belgedir. […]

Ana Ekran

Belediyelerin Gelir Kaynakları Nelerdir?

Belediyelerin Gelir Kaynakları Nelerdir? Belediyelerin vatandaşlara sundukları hizmetleri gerçekleştirebilmeleri için gelirlere ihtiyacı vardır. Her belediyenin belirli gelir kaynakları olup bu kaynaklar vergi gelirleri, iktisadi teşebbüs gelirleri, kamu gayrimenkullerinden elde edilen gelirler, para cezalarından doğan gelirler, […]