İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir? İcra ve İflas Kanunu madde 134’e göre İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226. maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteme hakları bulunmaktadır.

İhalenin Feshi Davası Nedir

İhalenin feshi davasının kimlerin açabileceği kanunda açıkça yer verilmiştir.  Buna göre cebri icra yolu ile satışı yapılan malların satışında bir usulsüzlük olduğunu düşünen dava açmaya yetkili kişiler tarafından açılan davaya ihalenin feshi davası olarak adlandırılmaktadır.  İhalenin feshi davasının, satışın yapıldığı yer icra hukuk mahkemesinde, ihalenin gerçekleştiği günden itibaren yedi (7) gün içerisinde  açılması zorunludur. Ancak bazı istisnai durumlarda dava açma süresi usulsüzlüğün öğrenilmesinden itibaren başlamaktadır.

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?

İhalenin feshi davası, ihalesi yapılan taşınır veya taşınmaz mal için şikayet yolu ile ihalenin feshinin istenmesi ile açılmaktadır.  Davayı açmaya yetkili kişiler şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ihalenin feshini isteyebilirler.

Ancak bazı istisnai hallerde bulunmaktadır. Bu durumlarda, şikayet süresi usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlar.

Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması

Satılan malın esaslı vasıflarında hata olması

İhalede fesat bulunması

Hallerinde şikâyet süresi için 7 gün sınırlaması yoktur. Ancak şikâyet süresi, ihlalden itibaren 1 yılı da aşmaması gerekmektedir. Bu belirlenen sürelerin geçmesiyle ihalenin feshi davası yapılamaz. İhalenin feshi talebi üzerine 20 gün içerisinde duruşma yapılarak karar verilir. İhalenin feshi davasının tarafları ihalenin feshi sebeplerini her türlü delille ispat edilmektedir.

İhalenin Feshi Sebepleri

 1. İİK 106 ve 110. Maddeleri sebebiyle Haciz düşmüş olduğu halde ihalenin yapılması
 2. Satış isteme sürelerine uyulmadan kabul edilen satış talebi ile ihalenin yapılması
 3. Takip kesinleşmeden ihalenin yapılması
 4. Satış ilanının hiç yapılmamış olması
 5. Borcun taksitlendirilmesi anlaşmasına uyulmadan ihalenin yapılması
 6. Eksik ve hukuka aykırı satış ilanı ile ihalenin yapılması
 7. Satış ilanının ilgililere tebliğ edilmeden ihalenin yapılması
 8. Kıymet takdiri ilgililere sunulmadan edilmeden ihalenin yapılması
 9. Alacaklının satış talebi olmadan veya geçerli bir satış talebi olmadan ihalenin yapılması
 10. Satış bedelinin muhammen bedelin % 50‟si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamaması ve var ise rüçhanlı alacağın üzerinde olmaması
 11. Satışta tellalın bulundurulmaması
 12. Taşınmaz satışlarında ilanın en az bir ay önceden yapılmaması
 13. Taşınır satışlarında ilanın makul süre önce yapılmaması
 14. Satış ilanının tirajı düşük bir gazetede yapılması
 15. İhalenin ilanda belirtilen takvime ve yasal sorumluluklara uyulmadan yapılması
 16. İhalenin ilanda belirtilmeyen bir zamanda ve yerde yapılması
 17. İhalesi yapılan taşınır veya taşınmaz malın, esaslı niteliklerinde hata yapılması
 18. Satışın yapılacağı yerin, zamanının ilanda hiç gösterilmemesi veya hatalı gösterilmesi
 19. Elektronik ortamda teklif verme sürelerine uyulmaması
 20. Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler
 21. Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi
 22. Taşınmaz satışlarında ilanlar ile satış tarihi arasında 1 aylık süre bulunma
 23. Satışa esas kıymet takdirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 24. Kıymet takdirine yönelik itirazın incelemesiz reddi
 25. Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin kalkmış olması ya da takibin düşmesi
 26. Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması
 27. İhaleye Fesat Karıştırılmış Olması
 28. İhalesi yapılan taşınır veya taşınmazın ilanda hiç yazılmaması

Devremülk Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*