Hisseli Tapuda Habersiz Satış Yapılır Mı?

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli Tapuda Habersiz Satış ; Hisseli Tapu bir gayrimenkuldeki ortakların sayı ve isimlerinin gösteren tapu çeşididir. Bu tür tapularda hissedarların isimleri bellidir ancak arazi üzerinde hangi bölüme sahip oldukları belli değildir. Tapu tek kişiye ait ise müstakil tapu veya tek tapu olarak adlandırılır.

Hisseli tapu almaya karar verdiğinizde en önemli konu şufa hakkının hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını bilmeniz gerekmektedir. Yani diğer hissedarlar, kendi hissesini satmak isteyen hissedara bu hisseyi almak istemediklerine dair yazılı beyan dahi vermiş olsalar bile şufa hakları ortadan kalkmamaktadır. Hisseli arsa satın alımında bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli gayrimenkullerde hissedarlardan biri, hissesini diğer bir hissedara satmak istemesi halimde tapudan ihtarname çekmesi gerekir. Fakat hissedar bu hisseyi satın almak istemiyorsa bu durumu yazılı bir şekilde bildirmesi gerekmektedir. Bu durumda hissedar, hissesini istediği herhangi birisine satabilir.

Fakat bu süreç yaşanmadan, hissedarlardan biri hissesini başkasına satabilmektedir. Hissenin yabancı bir kişiye satılması durumunda diğer hissedarlar satışın iptali için dava açabilmektedirler.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış İptal Edilir Mi?

Hisseli tapu satışında, paydalardan birisi diğer hissedarların bilgisi dışında kendi hissesini satmak isterse ve diğer hissedarlar bu duruma engel olmak isterse satışın iptali için hukuk mahkemesine dava açabilmektedirler.

Hisseli Tapu Anlaşmazlıkları Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

…… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI             :

VEKİLİ             :

DAVALI             :

KONU               : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ       : … TL

AÇIKLAMALAR       :

1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.

2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*