Resen Ne Demek?

Resen Ne Demek? Resen sözcüğü, hukuki alanda kanunlarla karara bağlanan konulara yer vermektedir. Bir konu kanunla karar bağlanmış ise, bu konuda hiç kimseye danışılmadan karar verilmesi gerekir. Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamı taşımaktadır.

Resen Ne Demek

Resen kelimesi bu anlamıyla kanunlarda, mahkeme raporlarında ve benzeri belgelerde oldukça kullanılmaktadır. Anayasanın çeşitli maddelerinde bu sözcüğe denk gelmek oldukça olasıdır.

Resen Atama Ne Demek?

Resen atama kısaca kendiliğinden yapılan atama anlamına gelmektedir. “Resen” ifadesi hukuk alanı içindeki farklı dallara ve birlikte kullanıldığı kavramlara göre farklı anlamlar kazanabilir.

Resen kelimesi kanun metinlerinde ya da Anayasada sıklıkla kullanılan bir terimdir. Resen atama, kamu görevlisinin kendi iradesi dışında, bir üst yöneticisi tarafından kendiliğinden göreve atanması anlamına taşımaktadır. Memurun ya da memur adayının kendi iradesi olmadan, amiri veya üst yöneticilerinin etkisiyle atanması durumu bu şeklinde ifade edilmektedir.

Resen Terkin Nedir?

İdarenin incelemelerine göre iş bırakma bildiriminde bulunmayan mükelleflerin vergi kayıtları, vergi dairesince resen silinmesi durumu olmaktadır. Vergi Kanunu’na göre vergi beyannamelerinin kanunlarca belirlenmiş süreler içerisinde verilmesi önemli bir husustur. Bu sürenin aşılması durumunda resen vergi tarihi söz konusu olur. Takdir komisyonları tarafından takdir edilen matrah üzerinden vergilendirme yapılmaktadır.

Vergi Kanunu’nun 160. maddesi gereğince işten ayrılan vergi mükellefleri, durumlarını vergi dairelerine bildirmeleri gerekir. Mükellefin ölmesi de iş bırakma kapsamına girmektedir. Vergi mükellefleri işten ayrılma ve diğer değişiklik bildirimlerini, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, bağlı bulundukları vergi dairelerine bildiride bulunmaları gerekmektedir. Mükelleflerin aksi davranmaları halinde, usulsüzlük cezalarının yanı sıra, çalışmadıkları dönemlere ilişkin beyanname veremeyeceklerinden dolayı resen tarhiyat da söz konusu olmaktadır.

Mütalaa Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*