Yürütmenin Durdurulması Ne Demek? Yürütmeyi Durdurma Kararı Nasıl Alınır?

Yürütmenin Durdurulması Ne Demek? İdarenin tesis ettiği bir işlemin hukuk kararlarından kaldırılması yalnızca işlemin, yargı kararı ile iptal edilmesi işlemi ile mümkün olmaktadır. İşlem iptal edilinceye kadar hukuken geçerli bir şekilde varlığını sürdürür. Başka bir şekilde Danıştay veya idare mahkemelerinde dava açılması, dava edilen işlemin yürütülmesini durdurması mümkün değildir.

Yürütmenin Durdurulması

İşlemin yürütülmesinin durdurmak için yargı tarafınca ‘’yürütmenin durdurulması’’ kararı verilmesi gerekmektedir. Yürütme durdurulma kararı, idari işlemi, tesis edildiği andan itibaren hukuk âleminden kaldırır. Örnek vermek gerekirse, bir memurun resen emekliye sevk edilmesi işlemine karşı açtığı yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında şayet bu durdurulma karar verilirse, memur eski görevine geri döndürülmesi yapılır. Bir kararın durdurulması, ancak iptal davası ile birlikte talep edilebilir. 

Yürütmenin durdurulması talepleri iptal davası ile birlikte istemi yapılmalıdır, iptal davası açılmaksızın tek başına idari işlemin yürütülmesinin durdurulması işlemi yapılamaz.

(Danıştay 8. Dairesi’nin 07.06.2006 tarih ve 2006/1249 E., 2006/12490 K. sayılı ilamı)

Yürütmenin Durdurulması Şartları

Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına kararını onaylayabilir.

Bunun için davalı idarenin savunmasının alınmasına gerek görülmez. Ancak davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra da bu kararı verebilir. Bu kararın durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde meydana gelecek telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Uygulanmakla etkisi geçecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmesi ile idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.

İstinaftan Feragat Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*