Tapu Cins Değişikliği Nedir? Süresi ve Masrafı Ne Kadardır?

Tapu Cins Değişikliği Nedir? Gayrimenkullerin arsa, bağ, bahçe, tarla durumunun dönüştürülme işlemini yasal olarak kayıt altına almayı sağlayan işlemdir. Genellikle arsanın yeni sahibi tarafından satın alındıktan sonra işlenmeye başlar, tarla yapılması veya imarlı hale getirilmesi durumlarında değişiklik görülür.

Apartman olarak bulunan bir yapının yıkılması ve arsanın temizlenmesiyle birlikte, farklı amaçlar için kullanılması mümkün olmaktadır.  Yapılı haldeyken yapısız hale geçirmeye veya yapılı haldeyken yapısız hale geçirmeye cins değişikliği denmektedir.

Tapu Cins Değişikliği

Tapuda Cins Değişikliği Başvurusu

Herhangi bir parsel üzerinde cins değişikliği yapabilmek için mülk sahibinin ya da ilgilinin başvuruda bulunması gerekmektedir. Yapılan işlem ilgilisinin menfaatine diye, talebi olmadan işlem yapmak mümkün gözükmemektedir. İlgilisi başvurup işlemi talep etmedikçe işlemin başkaca yapım yolu yoktur.

Tapuda gayrimenkul cins değişikliği işleminin gerçekleşebilmesi için, gayrimenkul sahibinin gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat etmesi ve harçların ödenmesi gerekmektedir.

Tapuda Cins Değişikliği İçin İstenen Evrakla

Tapuda cins değişikliği işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve cins değişikliği harcının ödenmesi gerekiyor. 

Cins değişikliği için gerekli belgeler;

– Cins değişikliği yapılacak olan gayrimenkulün tapu senedi,

– Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

– Yapısız haldeyken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında engel olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

– Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  vesikalık fotoğrafı.

Cins Değişikliği Harçları 2020


– 1 ile 1.000 metrekare arasında ki alanlar, 424,25 TL olarak belirlenmiştir.

-1.001 ile 3.000 metrekare arasında ki alanlar, 599,00 TL olarak belirlenmiştir.

–  3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenen tutar 58,50 TL olarak belirlenmiştir.

– Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen geçerli olmaktadır.

– Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tutarında bedel istenir.

– Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tutarında bedel istenir.

– Tarımsal amaçlı binaların cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1.666,25 TL olarak belirlenmiştir.

– Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 235,00 TL olarak belirlenmiştir.

– Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 109,00 TL olarak belirlenmiştir.

– Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 109,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 109,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tapu Cins Tahsisi Dilekçe Örneği

…….   BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

İlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun………………..Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızda ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadastro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının  tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.      

Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Tapu Devir Harcı Ne Kadardır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.             

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*