Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Tapu Devir Harcı Ne Kadardır?

Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Tapu devir işlemleri kolay bir şekilde çözülebilmektedir. Tapu Müdürlüğü tarafından istenen belgeleri hazırlamanız ve tapu harcı ile tapu döner sermaye bedelini ödemeniz gerekmektedir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra tapu devri 1 veya 2 gün içinde sonuca kavuşacaktır. Tapu Müdürlüğü’nde yapılan devir işlemi için öncelikle randevu almanız gerekir. Tapu devri randevu alma işlemi taşınmazın bağlı olduğu Tapu Dairesi’nden öğleden önce sıra numarası alarak, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ait olan e-randevu sistemi üzerinde ve ALO 181 hattından kolaylıkla randevu alınabilmektedir. Tapu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapu devri için randevu alma e-randevu sistemi için tıklayınız.

Başvuru onaylandığı taktirde en kısa zamanda SMS yoluyla size mesaj gelmektedir. Tapu dairesi tarafından işlem onayı tarafınıza bilgilendirilir. Sizden tapu harcı ve döner sermaye ödemenizi yapmanız ve mesajda belirtilen gün ve saate tapu devir işlemi için tapu dairesinde işleminizi gerçekleştirmek için bulunmanız belirtilecektir. Alo 181 üzerinden veya tapu ve kadastro genel müdürlüğü internet sitesi üzerinden almış olduğunuz ve onaylanan randevu gün ve saatinden en az 15 dakika önce orada bulunmanız yeterli olacaktır. Tüm evraklarınız eksiksiz bir şekilde tamamlanmış, tapu harcı ve tapu döner sermaye bedeli ödendikten sonra, “Akit Odası”nda tapu kayıtlarınız imzalanır. En son basamak ise tapu müdürünün imzalamasıdır. Müdür imzasının ardında tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Tapu Devir İşlemleri

Tapuda Satıcıdan İstenen Belgeler

– 1 Resim

– Tapu aslı veya fotokopisi
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)
– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)


Tapuda Alıcıdan İstenen Belgeler

– 2 Resim

– T.C. Kimlik Numarası
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

– Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

– Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu Devir İşlemler Masrafları

Tapuda ödenecek harç, devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsis edilir. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak kaydı ile, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli ile devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanmaktadır.

Ayrıca tapu döner sermaye ücretlerinin de ödemeniz gerekmektedir. 2020 yılında ev almak isteyen kişilerin ödemekle yükümlü oldukları tapu harcı döner sermaye bedeli hizmet bedeli 127 lira ve ilave hizmet bedeli 21,50 lira olmak üzere toplamda 178.50 lira olarak uygulanmaktadır.

Tapu Nedir? Kat İrtifaklı Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu, Hisseli Tapu Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*