Muhtar Tapusu (Senedi) Nedir? Geçerliliği Ne Kadardır?

Muhtar Tapusu (Senedi) Nedir?  Taşınmaz türden olan mülklerin kullanım hakkının kime ya da hangi şahsa ait olduğunu tapu belgeleri belirlemektedir. Kadastro işlemine tabii olmuş olan ve tapuya taşınmaz mülk alım ve satım işlemleri tapu müdürlüklerinde yapılmaktadır. Diğer yandan da bahsettiğimiz gibi kadastro işlemine tabii olmamın mülkiyetlerin devir işlemleri tapu dairelerinde yapılması söz konusu olmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu gibi durumlarda mülkiyet alım ve satım işlemleri bölge muhtarlıkları tarafından yapılmaktadır. Kadastroya tabii olmayan yerlerde ve mülkiyetlerde muhtar satış sözleşmesi olarak ta bilinen muhtar tapusu verilmektedir. Muhtar tapularının belirli bir geçerlilik süreleri bulunmaktadır.

Muhtar Tapusu

Muhtar Tapusu Geçerlilik Süresi

Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre:

Madde 12 – 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.

Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.

Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. 

Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse, iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar.

Muhtar Senedi ile Satış Geçerli Midir?

Kadastro işlemi gerçekleşmişse yani söz konusu olan taşınmaz mülkiyetler tapu kütüğüne kaydedilmişse bu düzenlenen muhtar satış sözleşmesinin herhangi bir geçerliliği olmamaktadır. Tapu kütüğü üzerinde kaydı olmayan tapu dairelerine gidildiği takdirde herhangi bir tapu kaydı bulunmayan taşınmazlar için yapılan muhtar satış sözleşmesi muhtar eşliğinde yapılmaktadır.

Satış işleminin ispatı açısından yazılı olarak düzenlenen bir satış sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Muhtar eşliğinde düzenlenerek mühür basılan sözleşme muhtar satış senedi ya da muhtar senedi olarak geçmektedir. 30 günlük süre içerisinde herhangi bir dava açılmaz ise kadastro tutanaklarına sınırlar ve tespitler işlenerek kesinlik kazanır. Yapılan sözleşme yönetmelik ve kurallarına uygun yerine getirilmesi halinde söz konusu olan muhtar senedi ya da muhtar tapusu geçerli olarak kabul edilmektedir.

Hisseli Tapu Anlaşmazlıkları Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

1 Comment

  1. Muhtar satışlı bir mülkiyet var en az 20 30 yıllık alırsam tapuyu nasıl alabilirim yada her hangi bir sorun çıkarmı? Lütfen detaylı bilgi verirmisiniz anlamadım bir türlü

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*