Muvafakatname Nedir?Muvafakatname Örneği

Muvafakatname Nedir?Muvafakatname Örneği, Muvafakatname, gerekli durumlarda ilgili merciler tarafından vatandaştan istenen bir izin belgesi olarak tanımlanmaktadır. Kısaca izin belgesi anlamı taşıyan bu kelime Muvafakat kelimesinden yani uzlaşma, onay verme kelimesinden türemiştir ve uzlaşma kağıdı anlamını da taşımaktadır. Daha çok hukuki işlemler sırasında karşımıza çıkar. Alım, satım, ortaklık işlerinden şıkça geçer.

Bir emlak ve gayrimenkul terimi olarak muvafakatname, Türk Medeni Kanunu kapsamında, bir kişinin yaşadığı evi satmak istediği zaman eşinden kesinlikle alınması gereken, iznin alınmaması durumunda taşınmaz satışını geçersiz kılan önemli bir belgedir. Muvafakatname Nedir?

Muvafakatname Nedir

 Muvafakatname Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Muvafakatnameler noterde düzenlenebilir.
 •  Medeni Kanuna göre bir kimsenin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlaka muvafakatname alınması gerekir aksi halde gayrimenkul satışı gerçekleçmez.
 • Miras yoluyla bir taşınmazın ya da taşıtın devir teslim işleminde devralan 18 yaşın altında ise muvafakatname istenir.
 • Konut kredi kullanımlarında da bazı bankalar tarafından kredi kullanan müşterilerinin eşlerinden kredi muvafakatnamesi talep edilmekte ve bankalar Kredi Muvafakatnamesini almadan kredi ödemesini yapmamaktadırlar.
 • Adına düzenlenecek küçüğün anne-babası evlilik bağı ile birbirine bağlı ise ikisi bir arada notere gitmeli. Nüfus cüzdanı ve çocuğun adına çıkartılmış öğrenci belgesini yanlarında götürmeliler.
 • Eğer anne-baba ayrılmışsa velayeti üzerine alan ebeveyn notere gitmeli ve yanlarında ayrılığa dair mahkeme kararını da götürmeliler.
 • Eğer ebeveynlerden biri vefat etmiş ise hayatta olan ebeveynin nüfus cüzdanı ve çocuğun öğrenci belgesi ile notere gitmeliler.
 • Seyahat edecek olan çocuk vesayet altında ise; vasisi olan kişi, vesayetin kendisinde olduğunu belgelemeli. Mahkeme kararı ile birlikte notere gitmelidir.
 • Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte muvafakatname düzenlenebiliyor.
 • Düzenlenirken ebeveynlerin üzerinden düzenlenmesine özen gösterilmelidir.
 • Yukarıda sayılan hususlara uyulmaması durumunda muvafakatname geçersiz olacaktır.

Muvafakatname Örneği

Belge Tipi (Tapu/Keşif) : …………..
Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) : …………..
Mevkisi : …………..
Ada No : …………..
Parsel No : …………..
Toplam Alan (m2) : …………..
Hissedarı olduğum yukarıda özellikleri yazılı arazimi …./…./…. tarihinden …./…./…. tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum. …. /…./….
Muvafakat Veren Hissedarların
Adı Soyadı: …………..
TC Kimlik No : …………..
Baba Adı : ………….
Doğum Tarihi : ………….
Hisse Oranı : ………….
Hisse Miktarı (m2) : ………….
İmza:
Muvafakat Alan Hissedarın
Adı Soyadı :
TC Kimlik No:
Kendi Hisse Oranı :
Kendi Hisse Miktarı (m2) :
Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2) :
İmza:
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/……
…………… …………… Köy/Mahalle Muhtarı
Adı Soyadı
İmza/Mühür
…………… …………… Aza
Adı Soyadı
İmza/Mühür

Noterden Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir? Azilname Nedir? Azilname Örneği? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*