Perde Beton Nedir? Perde Duvar Sağlam Mı?

Perde Beton Nedir? Perde Duvar Sağlam Mı? Perde betonDemir donatılı bir yapı elemanıdır. Başka bir ifade ile Perde betonları yatay kuvvete dirençli sistemin dikey elemanlarıdır. Perde betonları, yönlü rüzgar ve deprem gibi kuvvetlere maruz kalan yüksek binalarda özellikle önemlidir. Genel olarak, perde betonları ya kesit olarak ya da flanşlı iken, iç kısımları kanal bölümlerinden oluşmaktadır. Perde Beton Nedir?

Perde Beton Nedir?

Perde Duvar Nedir?

 Perde duvar, binalarda rüzgar veya deprem gibi yatay kuvvetlerden oluşan kesme kuvvetlerini karşılamak ya da üzerine fazla yük gelen ve kalınlığının az olması istenen yerlerde yapılan betonarme duvarlara denir. Perde beton kalıpları, fiber ve diğer kalıplara göre daha uzun ömürlü ve uygulaması kolaydır. Esnek yapısı ile de her türlü şekle montaj edilebilir.

Perde duvarlar binaya üç özellik katar: Rijitlik, dayanım ve sünekliktir.

Perde Duvarların Görevleri Nelerdir ?

Bina içinde, plana uygun olarak yerleştirilen perde duvarların görevleri, yatay yükleri taşımak ve binanın yatay ötelenmesini sınırlandırmaktır. Perde duvarlar sünek olmalıdır.
Perde duvarların görevleri şunlardır:

Yatay Yükleri Taşımak

Deprem yüklerinin büyük bir kısmını veya tamamını taşımak.

Yatay kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvvetini taşımak.

Betonarme perde duvarın deprem davranışında eğilme kırılmasına sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Yatay Ötelenmeyi Sınırlandırmak

 1. Perde duvarların sağladığı büyük ötelenme rijitliği etkisi ile yapıda oluşan yatay ötelenmeler sınırlı olur.

Perde Duvarların Özellikleri Nelerdir?

Perde duvarlarından bahsettikten sonra  artık perde duvar özelliklerine değinebiliriz.

 • Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır.
 • Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır.
 • Perde filizi yok yalnız perde yapılacaksa perde donatı alt uçları 90º kıvrılı yere basacak şekilde olur.
 • Bağlama işlemi aynı anda en az iki kişi tarafında yapılır.
 • Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde uç elamanları etriyeli olur. Etriye ve çirozlar en fazla 20 cm ara ile bağlanır.
 • Enine ve boyuna donatılar hazırlanır.
 • Perde uç donatıları demirci sehpasında etriyeli olarak hazırlanır.
 • Kolonlar arasına perde donatısı bağlanacak ise önce yatay donatılar proje ölçüsünde bağlanır.
 • Temelde kolon filizinin aynısı perde filizi olur.
 • Yatay donatılara proje ölçüsünde dik olan diğer donatılar tel ile bağlanır.
 • Bağlama işlemi tamamlandıktan sonra kritik yükseklikte 10 diğer taraflarda 4 adet (m2) deprem çirozları bağlanır. kalıp taraflarındaki donatılara pastaşı takılır.

Perde Duvarlar Dayanıklı Mıdır?

Perde betonlar son dönemde oldukça fazla kullanılmaya başlanmıştır ve oldukça güvenlidir. Perde betonlar depreme dayanıklılıkta öncü rol oynuyor. Perde betonlar sağlamdır ancak son depremlerden elde edilen deneyimlere ve bilgilere göre perde betonların çok sağlam olmadığı, depremlerde eksik yönlerinin olduğu tespit edilmiştir. Özellikle de kolon ile birleştiği kısımlarda depremin etkisi ile çatlamalar meydana geldiği görülmüştür. Bu nedenle de en çok tercih edilen dayanıklı binadaki duvarlarda kullanılan malzemenin kalitesi, duvarın kalınlığı ve yapanın ustalığı binanın depreme dayanıklı olup olmadığının temel kaidelerindendir. Bunu anlamanın en kolay yolu bir uzmana başvurmaktır.

Bina Risk Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*