Ana Ekran

Silüet Nedir?

Silüet Nedir? Silüet bir şeyin yalnız kenar çizgileriyle tek renk olarak beliren görüntüsü, gölgesi anlamına gelmektedir. TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı da ‘karaltı, gölge’ anlamlarına gelen silüet, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Şehirlerin siluetleri önemlidir ve şehirleri silüetleri ile sevmek […]

Ana Ekran

Ev Yapma Maliyeti 2020

Ev Yapma Maliyeti 2020. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 metrekarelik evin 2020 yılı inşaat maliyetlerini açıkladı. 2020 yılında ev yapma maliyeti ne kadar olacak? Emlak vergisine esas olmak […]

Ana Ekran

Muvafakatname Nedir?Muvafakatname Örneği

Muvafakatname Nedir?Muvafakatname Örneği, Muvafakatname, gerekli durumlarda ilgili merciler tarafından vatandaştan istenen bir izin belgesi olarak tanımlanmaktadır. Kısaca izin belgesi anlamı taşıyan bu kelime Muvafakat kelimesinden yani uzlaşma, onay verme kelimesinden türemiştir ve uzlaşma kağıdı anlamını da taşımaktadır. Daha çok hukuki […]

Ana Ekran

İvazsız Ne Demek?

İvazsız Ne Demek? “İvaz” sözcüğü Türkçe ’de “karşılık” anlamına gelmektedir. Yani ivaz, ikili ya da daha çok taraflı bir ilişkide, karşı tarafa yüklenen bir mükellefiyet, bir edim borcu anlamına gelir. Örneğin: Basit bir konut kirası […]

Ana Ekran

Tebligat Nedir? Tebliğ Ne Demek?

Tebligat Nedir? Tebliğ Ne Demek? Tebligat, ‘resmi bir işlemle ilgili olarak resmi kurumlar tarafından gönderilen evrak’ anlamı taşımaktadır. Tebliğ; öncelikle dilimize Arapçadan eklenmiş, ‘bildirim, iletim veya ulaştırma’ anlamlarını taşımaktadır. Genellikle, tebligatlar adliye, mahkeme, icra daireleri […]