Restorasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Restorasyon Nedir? Nasıl Yapılır? Koruma ve yenileme ilkelerini taşıyan restorasyonda önemli olan eski yapıların formunu korumak ve uygun bir şekilde yenilemektir. Bu nedenle eski yapıların eksiklerinin tamamlanması olarak da söylenebilir.

Restorasyon Nedir

Yapıların geçmiş dönemlerde var olduğu halde günümüze uyarlanması olarak da restorasyon yapılabilir. Yeniliklerin ne boyutta olacağı ise tamamen bina ve yapının buna ne kadar ihtiyacı olduğu ile alakalı olarak farklılık gösterecektir. Bunun haricinde yapıyı kendi öz haline geri döndürebilmek için temizlik uygulaması da bir çeşit şekillerde yapılmaktadır. Tüm bunlara ve restorasyon tanımlarına bakıldığı zaman restorasyonun asıl amacının kültürel varlıkları korumak ve binaların önemli özelliklerini ön plana çıkarmak olduğunu unutmamak gerekir.

Restorasyon Nasıl Yapılır? Restorasyon Nedir

Her şeyden önce gerekli izinler ve belgeler olmadan restorasyona başlanması kesinlikle yasaktır. Restorasyona konu olan yapılar öncelikle kendisinin ve döneminin eski belgeleri toplanarak bilgi edinilmesi gereklidir. Mevcut durumun rölevesi çıkarılmalıdır. Yapının hasar durumuna göre yapılacaklar listelenir. Eski eserler kurumu ile bağlantılı olarak tüm belgeler değerlendirilir. Yapılacak her aşama eksiksiz bir tanımlama, belge ve proje ile kararlaştırılır. Alınan izin çerçevesinde yetkili bir restütatör  eşliğinde restorasyona başlanır.

Restorasyonun her aşamasında Eski eserler kurumunun demetini en önemli kuraldır. Her aşamanın onayı sonrasında bir sonraki aşamaya geçilir. İşlemler sırasında hatalı bir ekleme veya imalat yapılmışsa temizleme tekniği ile tüm problemler ortadan kaldırılır.

Restorasyon İlkeleri

Restorasyon Projelerinin hazırlığında bu ilkeler kapsamında yapılır;

  • Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. Bu nedenle yapılacak müdahalelerde, yapının bir yada birden fazla dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının belgeleri olduğu unutulmamalıdır.
  • Yeni bir kullanımın gerekmesi halinde, bu kullanım yapının özgün değerlerini ve niteliklerini bozmayacak ve onların algılanmasını güçleştirmeyecek ölçeklerde tasarlanmalıdır.
  • Onarım müdahaleleri varsayımlara dayandırılmamalıdır. U bağlamda restitüsyon projesinin bir etüd olduğu ve bir uygulama projesi niteliği taşımadığı göz önüne alınmalıdır,
  • Koruma ve kullanım için gerekli müdahaleler, yapının özgün bünyesinden farklı nitelik ve tekniklerle oluşturulmalıdır.
  • Yapının yaşadığı farklı dönemlerdeki ekler, o dönemin yaşamının ve yapım tekniklerinin kaybedilmemesi gerekli ögeleri ise korunmalıdır.
  • Bir dönemin açığa çıkartılması için eşdeğer değerlere sahip diğer dönemlerin tahrip yada yok edilmesinden kaçınılmalıdır,
  • Restorasyon projesi genellikle, yalnız strüktürün sağlamlaştırılması ve uygulanacak teknolojilerin belirtilmesiyle kalmaz, tarihi yapının yeniden kullanılmasıyla ilgili önerileri de içerir. Verilmesi istenen işlevin yapıya uyarlanabilirliği araştırılır ve yeniden kullanım projesinin eserin kütlesel ve mekansal özelliklerini bozacak ekler, değişimler getirmemesine dikkat edilir. Restorasyon önemli olan yapının korunmasıdır, yeniden kullanım bir araçtır.

Bu şartnamenin 6.3.bölümünde tanımlanan projelerinin hazırlanmasında, ayrıca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve değişiklikleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları hükümlerine göre yapılacaktır.

Kış Bahçesi Dekorasyonu 2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*