Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Bedeli Nasıl Belirlenir?

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil, haksız işgal tazminatı anlamına gelmektedir. Söz konusu tazminat durumu oluşabilmesi için; bir malın veya taşınmazın haksız bir şekilde, kötü niyet barındırarak, mal sahibinin veya idarenin izni olmadan kullanılmış olması gerekmektedir. Malı veya taşınmazı haksız bir şekilde kullanan kişilere karşı açılabilecek olan ecrimisil davası ile amaçlanan, haksız işgal tazminatının alınması ve hak sahibine teslim edilmesidir. Ecrimisil nedir?

Ecrimisil Nedir

Hangi Durumlarda Ecrimisil Söz Konusu Olur?

Ecrisimilde, tazminata konu olan mal sahibinin rızası veya onayı olmadan elde edilmiş yâda kullanılmıştır. Bu malı bir hakka dayanmaksızın elinde bulunduran ya da kullanan bir işgalci bulunmaktadır. Bu işgalci gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir.

Haksız işgal farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Örnek vermek gerekir ise, arsa sahibinin izni olmadan inşaat yapmak, bir malı veya taşınmazı izinsiz kullanmak, kiraya verilen bir taşınmazda yada arazide kira süresi sona ermesine rağmen anlaşma yapmadan kullanmaya devam etmek haksız işgaldir. Ya da, kamu hizmetinde kullanılmak amacıyla tahsis edilen veya kiralanan bir binanın bir kısmını işgal etmek de ecrimisile dahil olması söz konusudur.

Ecrimisil hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

Ecrimisil Bedeli Nasıl Belirlenir?

Bilirkişiler dava süresince işgal edilen malın veya taşınmazın kira değerini yerinde tespit eder. Bilirkişilerin tespit ettiği miktar, tazminat olarak kabul edilmektedir. Eğer işgalci daha uzun süredir yerinizi işgal ediyor ise geriye dönük olarak en fazla 5 yılın tazminatını alabilirsiniz.

Ecrimisile İtiraz Etmek

Ecrimisil ihbarnamesi kişiye ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde idareye dilekçe yazarak itiraz etme hakkı vardır. İdare 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz ecrimisil tutanağı düzenleyerek tebliğ etmektedir. Tebligattan itibaren 60 gün içinde ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılır.

Ecrimisil Bedelinde Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Etkenler

  • Yüz ölçümü
  • Nitelik
  • İmar durumu
  • Konum
  • Verim (tarım arazilerinde)
  • Rayiç değeri tespiti
  • Altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu
  • İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde elde edilecek gelir

İvazsız İntikal nedir? hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*