Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2021

Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2021. Tahliye taahhütnamesi, evin hangi tarihte boşaltılacağını bildiren ve kiracı tarafından imzalanan belgeye denilmektedir. Kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte her şartta evi boşaltmakla yükümlüdür. Geçerli olması için yazılı ve imzalı olması gereken tahliye taahhüdü bu şartı taşımadığında 10 tane şahit olsa daha sözlü taahhüt geçersiz sayılır. Yazılı ve imzalı olması gereken taahhüt için noter tasdiki gerekli değildir. Tahliye taahhüdünün bizzat kiracı tarafından ya da temsilcisi tarafından verilmesi gereklidir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhüdünün bir geçerlik şartlarında biri de, kiralan yapının tesliminden sonra verilmesidir. Kira sözleşmesi yapılmış fakat kiralanan ev henüz teslim edilmemiş ise, tahliye taahhüdü baştan geçersiz sayılır. Önemli olan kiralanan yerin kiracıya teslim edilip edilmediğidir, kiracının oturmaya başlayıp başlamamış olması değildir.

Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesi gereğince kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte evi hala boşaltmamış ise gayrimenkul sahibine bazı hakları doğar. Bu haklar gayrimenkul sahibinin söz konusu tarihin bitiminden itibaren 1 ay sonra kira sözleşmesini sonlandırmak için icra yoluna başvurabilir ve ya dava açabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2021

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI                                                    : …………………………………………………

TCKİMLİKNO                                                  : …………………………………………………

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                                                    : …………………………………………………

TCKİMLİKNO                                                  : …………………………………………………

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ                                       : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAHLİYE TARİHİ                                                           :………./………/………….

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrımenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ                                         :……../……../………….

TAAHHÜT EDEN                                                          : ………………………………………………..

İMZASI                                                            :

Apartman Gürültü Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*