Rüsum Ne Demek?

Rüsum Ne Demek? Dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisi olan rüsum kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. TDK’ye göre rüsum kelimesi anlamı da: Vergiler olarak nitelendirilir.

Rüsum Ne Demek

Rüsum kelimesi Osmanlı döneminde de vergiler anlamında kullanılmaktaydı, günümüz de de rüsum kelimesi aynı anlamı ile kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde cezai ve ya normal nedenlerle bazı ürünlerden rüsum vergisi alınmaktaydı. Günümüzde ise bu belediyelerin ve bazı kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak rüsum vergisi ödenmektedir.

Hal Rüsumu Nedir? Rüsum Ne Demek?

Hal rüsumu, malları satın alanlar tarafından toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen bir tutardır. İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında hal rüsumu alınmaktadır.

Hal rüsumu, bildirim işleminin tamamlanmasıyla tahakkuk eder.

Rüsumu Alınacak Mallar Nelerdir?

5957 sayılı kanunun 8. Maddesinde rüsumu alınacak mallar şu şekilde belirtilmiştir;

  • Toptancı hallerinden satın alınmadan ya da toptancı hallerine bildirim yapılmadan perakende satılan,
  • Sınai üretimde kullanılmak amacıyla ya da ihraç edilmek için satın alınıp yasaya aykırı bir şekilde iç piyasaya satışa sunulan,
  • Miktarı, üretim şekli, değeri ya da künyesinde belirtilen diğer maddelerde gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunulan mallardan da hal rüsumu alınır.

Hangi Alım Satım İşlemlerinden Hal Rüsumu Alınmaz?

Bildirimde bulunmak şartıyla;

  • 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamı içinde organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünlerden,
  • İyi tarım uygulamaları kapsamı içerisinde sertifikalandırılan ürünlerden,
  • İhraç edilmek üzere satın alınan mallardan,
  • Üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan mallardan,
  • Sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallardan,
  • İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünlerden,
  • Üretici örgütlerince toptancı hali içinde ve dışında satılan mallardan hal rüsumu alınmaz.

Yediemin Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*