Tapu Harcı Hesaplama 2022

Tapu Harcı Hesaplama 2022? Tapu: arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir.

Tapu Çeşitleri;

-Hisseli Tapu

-Kat İrtifaklı Tapu

-Kat Mülkiyetli Tapu

2020 Tapu Harcı Hesaplama

Hisseli Tapu Nedir?

Bir gayrimenkuldeki ortakların sayı ve isimlerinin gösteren tapu çeşididir. Bu tür tapularda hissedarların isimleri bellidir ancak arazi üzerinde hangi bölüme sahip oldukları belli değildir. Tapu tek kişiye ait ise müstakil tapu veya tek tapu olarak adlandırılır.

Kat İrtifaklı Tapu Nedir?

Özetle, inşaat yapılacak, yapılmakta olan veya bitmiş bir arsada sizin satın alacağınız daireye verilen (arsa hissesi) tapudur. Örneğin eşit alan ve değerde 10 dairelik iskan alınmamış bir apartmanda 1 dairenin tapusu kat irtifaklı tapu olup arsa payı oranı ise 1/10’dur.

Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?

Kısaca, inşaatı tamamlanıp oturma raporu alındıktan sonra kat irtifaklı tapuda arsa hissesi olarak aldığınız mülk cins değiştirerek arsadan binaya dönüşüyor, ve kat mülkiyeti tapusu ile belgeleniyor.

Kat irtifaklı, kat mülkiyetli veya hisseli tapuda arsa payı kısmındaki rakam sizin payınıza düşen arsa anlamına gelmektedir. Müstakil arsa, tarla veya komple binada bu oran 1/1’dir.

Tapuda Satıcıdan İstenen Belgeler

– 1 Resim

– Tapu aslı veya fotokopisi
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)
– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)


Tapuda Alıcıdan İstenen Belgeler
Tapu Harcı Hesaplama 2022

– 2 Resim

– T.C. Kimlik Numarası
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

– Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

– Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu Harcı Hesaplama 2022

Tapuda ödenecek harç, devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsis edilir. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak kaydı ile, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli ile devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanmaktadır.

100.000 değerinde ki bir evin tapu harcı 2.000’dir.

500.000 değerinde ki bir evin tapu harcı 10.000’dir

Ayrıca tapu döner sermaye ücretlerinin de ödemeniz gerekmektedir. 2022 yılında ev almak isteyen kişilerin ödemekle yükümlü oldukları tapu harcı döner sermaye bedeli hizmet bedeli 233 lira ve ilave hizmet bedeli 32 lira olmak üzere toplamda 265 lira olarak uygulanmaktadır.

Aile İçi Tapu Devri Masrafları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*