Aile İçi Tapu Devri Masrafları

Aile İçi Tapu devri masrafları? Mal ve gayrimenkul devir işlemleri yabancılar arasında yapılabildiği gibi aile bireyleri arasında da yapılmaktadır. Aile içi gayrimenkul devir işlemi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki, bir yabancıyla yapılan devir işlemi ile aynı yol izlenerek bir bedel karşılığında yapılan satış işlemi, ikinci yöntem ise alıcının satıcıya herhangi bir bedel ödemediği hibe işlemidir.

Aile içi tapu devir işlemlerinde hibe yönteminde harçlar satış harcına göre oldukça yüksektir. Bu sebeple gayrimenkul devrinde en çok kullanılan yöntem satış işlemidir. Herhangi bir yabancıya yapılan satış işleminden farksız olan aile içi gayrimenkul devrinde süreç belediyelerin tapu dairelerinde yapılmaktadır.

Aile İçi Tapu Devri Masrafları

Aile İçi Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

Hibe edilecek olan taşınmazın aile içinde bağış işlemleri;

– Hibe eden ve hibeyi kabul edenlerin resimli nüfus cüzdanları,

– Hibe edenin bir, hibeyi kabul edenin 2 adet, son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları.

– Taşınmaz malın tapu senedi

– Tapu aslı veya fotokopisi

 – Sözleşmedeki taraflardan biri ya da ikisine yasal temsilciler eşlik edecek ise ayrıca temsilcilere dair belgeler

– Hibe edilecek olan taşınmaza ait, ilgili Belediyelerden alınmış olan Emlak beyan değer belgesi

Aile içinde satış işlemleri için satıcıdan tapuda istenen belgeler;

– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

– 1 Resim – Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

Aile içinde satış işlemleri için alıcıdan tapuda istenen belgeler ;

– 2 Resim

– T.C. Kimlik Numarası

– Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname

Aile İçi Tapu Devri Masrafları

Tapu devri bedeli, diğer tapu satış işlemlerinde olduğu üzere ödenmesi zorunlu olan bir borçtur. Taşınmaz malın aile içi tapu devri gerçekleştirilebilmesi için, devir eden ve devir alanın gerekli evraklar ile tapu dairesine müracaat etmesi ve bu masrafı ödemesi gerekir. Tapu devri satış masrafı ise taşınmaz malın değeri üzerinden hesaplanırken, binde 20 olarak uygulanmaktadır. Hibe işlemi için ise fiyatlandırma farklıdır. 2014 yılında yapılan düzenlemeler sonucunda tapu hibe bedeli hibe edilen taşınmaz malın belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 68,31 oranı olarak belirlendi. Her iki taraftan da tahsil edilen bu ücret, çeşitli kanallar üzerinden ödenebilmektedir. Tapu devri masrafları ödenmezse devir işlemi tamamlanmaz.

 Aile içi 100.000 TL değerinde bir gayrimenkul tapu devir işlemi yapacağınızı düşünelim. Bu işlemin masrafı yaklaşık olarak 683 TL olarak hesaplanır.

İntikal Nedir? Miras İntikali Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

1 Comment

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*