İlam Nedir? İlam İncelemesi Ne Demek?

İlam Nedir? 6100 saylı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 301. maddesinde ilamın tanımına yer verilmiştir. Bu maddeye göre, taraflardan her birine verilen hüküm nüshasına ilam denir. Buradaki ilam ile kastedilen sulh hukuk, asliye hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici ve fikri sınai haklar hukuk mahkemelerinden alınan ilamlardır. Diğer bir tanım ise; bir yargılama sonucunda, mahkeme kararının yazıldığı ve taraflara verilen, imzalı ve mühürlü resmi belgeye ilam denir.


İlam İncelemesi Nedir?

Yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilen karar yazılarak taraflara imzalı ve mühürlü olarak verilir. İlamın son bölümünde verilen kararın kesin olup olmadığı, karar hakkında hangi mercie kaç günlük bir süre içerisinde başvurma hakkınız olduğu yazılır. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra karar harcının ödenmesi ile kararın taraflara tebliği ile kesinleşmesi için gerekli süre işlemeye başlar. İş mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde taraflar kararı öğrendiğinde süre işlemeye başlar. Eğer karar karşı tarafın yüzüne okunmuşsa o tarihten, değilse tebligattan itibaren işlemeye başlar.

İdare mahkemesi de kararı taraflara tebliğ eder. Temyize tabi kararlarda da karar aleyhine temyiz yoluna başvurulmamışsa veya temyiz incelemesi sonucu karar onaylanmışsa mahkeme kalemi ilgili kararın üzerine “kesinleşme şerhi” denilen bir açıklama yazar. Bu şerh kararın kesinleştiğini bildirir. Yargıtay/Danıştay, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı inceler, hukuka aykırı bir husus saptarsa kararı bozar. Bozulan karar bir kez daha görüşülmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir. Yargıtay/Danıştay hukuka aykırı bir husus olmadığı görüşüne varırsa kararı onar. Böylece karar kesinleşmiş olur.

İlamsız İcra Takibi İlam Nedir?

Bir borcun ödenmemesi gibi durumlarda icra takibi yöntemine başvurulabilmektedir. Bir kişi borcunu alamadığı durumlarda borçluyu mahkemeye vererek icra takibini başlatabilir ve icra takipleri ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki şekilde başlatılabilir. İlamsız icra; bir mahkeme kararı olmadan alacaklı kişinin icra takibini başlatmasıdır.  Alacaklı kişinin bunun için icra dairesine başvuruda bulunması gereklidir.

Başvurunun yapılmasının ardından borç sahibine ödemeyi yapmasına dair bir tebligat gönderilir.  Ayrıca ilamsız icra takipleri yalnızca borcun para ve teminatlar olması durumunda yapılabilmektedir. Hakkında ilamsız icra takibi başlatılan kişi bu karara itiraz tebligatın ulaştırılmasının ardından 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Bu itiraz ile borcun bir kısmının ya da tamamının reddedilmesi de mümkündür.

İlamlı İcra Takibi

 Genellikle alacaklılar dava açma işlemine gerek kalmamasından dolayı ilk olarak ilamsız icra takibi başlatırlar. İlamsız icra takibi başlatıldıktan sonra borç hala tahsil edilmez ise bu durumda yapılacak şey ilamlı icra takibi sürecine geçilmesidir. İlamlı icra takiplerinde mahkemece alınmış icra kararının olması gereklidir. İlamsız icra takibinde borçluya ödeme yapılması konusunda tebligat iletilir. Fakat ilamlı icra takibinde ise borcu olan kişiye direkt olarak icra emri yollanır. İlamlı icra itirazı söz konusu değildir. Alacaklının elinde bir mahkeme kararının olmasından dolayı bu icraya itiraz edilememektedir. Ayrıca ilamlı icra para olabileceği gibi, tahliye davalarında taşınmazın tahliyesi gibi bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü de söz konusu olabilmektedir.

Fuaye Ne Demek? Fuaye Alanı Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*