Site Yönetimi ve Yöneticinin Görevleri

Site Yönetimi Nedir? Yapılaşmanın arttığı son yıllarda site yapımını da beraberinde getirmiştir. 1980 sonrasında köyden kente göçün artmasından dolayı farklı kültürlerdeki insanlar bir arada yaşamaya başlamışlardır. Site sakinlerinin huzuru ve kendi aralarındaki refahı için bir takım kurallar konulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda site sakinleri tarafından bir kurul şeçilmektedir. Seçilen kurul sitenin kurallarını ve sitenin harcamalarını gözetmektedir

Site Yönetimi

Site Yönetim Kurulu

Site yönetiminin kaç kişi olacağı site kurulunun planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilmektedir. Site yönetimi icraya Yönelik Yönetim Organıdır.

Genel olarak yapılan uygulamalarda bütün Bağımsız Bölümlerin malikleri toplanıp, 3 asil ve 3 de yedek üyeden oluşan Site Yönetim Kurulu’nu seçer. Her yıl ocak ayında toplanan genel kurulda site sakinleri yeni bir site yönetimi oluşturabilmektedirler. Seçilen site yönetimi göreve 2 yıl devam etmektedir. Bu süre boyunca bütçeyi oluşturmak, harcamaları yapmak, binanın veya binaların bakımını yapmak, çevre düzenlemesi ile ilgilenmek gibi işlerin takibini yapar.

Site yönetim kurulu siteye yönetimine en az 3 kişinin atanması ile oluşturuluyor. Site yönetimi seçilmesi ile ilgili maddeler Kat Mülkiyeti Kanunu ise şu şekilde belirtilmiştir

Apartman yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Site Yönetimi TarafındanYönetici Atanması

 Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir. Site yönetimi adına yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması gerekmektedir.

Yönetmelik hakkından daha fazla bilgi almak için tıklayınız


Yöneticini Görevleri

· Binanın korunması, bakımı, onarımı, temizliği gibi bakım işleri görevlendirmesi yapmak.

·Asansör, kalorifer, sıcak-soğuk hava işletmesi gibi teknik işlerin sorunsuz devam edebilmesi için uygun miktarda para toplanması, paranın idaresi görevlerini üstlenir.

· Apartman içerisindeki sorunları çözüme kavuşturması gerekmektedir.

· Borçların takibi ve geri ödemesiyle ilgilenir.

· Düzenli bir toplantı planı oluşturur, katılımın sağlanması için gerekenleri yapar.

· Önemli konular hakkında duyuruları hazırlar ve apartman sakinlerine iletilmesini sağlar.

Özellikle toplantıda, kişilerin aynı saatte bir yerde toplanması konusunda ciddi problemler yaşanabiliyor. İnternet üzerinden yapabileceğiniz görüşmeler size büyük kolaylık sağlayacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*