Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Satış Vaadi Sözleşmesi ; İki taraflı borca neden olan bir sözleşme türü olan satış vaadi sözleşmelerinde vadeden kişi belli bir taşınmazı satmayı, vadedilen kişi ise bu taşınmazı satın almayı borçlanır.

Taşınmazın satış vaadi akdi, bir taşınmazın satışını isteme hakkı vermektedir. Bu akit bir ön akit niteliğindedir. Yani taraflar ön akit ile ana akdin gerçekleşmesini beklemektedirler. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için her şeyden önce şekil şartlarına uygun bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

Satış Vaadi Sözleşmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerlilik Koşullar Nelerdir?

Satış vaadi sözleşmesinin resmi işlemlerde geçerli olabilmesi için Şekil şartlarına göre hazırlanıp notere sunulması gerekmektedir. Noter dışında düzenlenen ve notere sadece imza onayı için getirilen sözleşmelerin ise herhangi bir yasal geçerliliği bulunmamaktadır. İkinci olarak ise, satış vaadinin geçerli olabilmesi için, sözleşmede, gayrimenkulün satış bedeli ve eğer taksit ile ödenecekse bu ödemelerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Taşınmaza dair bu sözleşmeler, her ne kadar alıcı ve satıcı arasında bağlayıcı olsa da, ilerde mağduriyet yaşanmaması açısından tapu siciline şerh olarak eklenmesi şarttır. Aksi halde, aynı gayrimenkulün yine aynı sözleşme ile bir başka alıcıya satışı gerçekleşebilir. Tapu şerh işlemi için , alıcı ya da satıcıdan birinin talebi ile yapılır.

Tapu Siciline eklenen şerh beş sene devam edebilir. Beş sene dolduktan sonra hükmü kalmaz ve tapu sicilinden kaldırılabilir. Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi şerhi 5 yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise taşınmaz mal malikinin talebi üzerine satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmamaktadır. Harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki iptal edilir. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekmektedir.

Satış Vaadi Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Satış Vaadi Sözleşmesi resmi bir belge olarak kabul edildiği için feshinin de resmi olması gerekmektedir. Satış vaadi sözleşmesinin iptali için tarafların uzlaşması durumunda notere giderek sözleşmeyi iptal etmek istediklerini talep etmeleri gerekmektedir. Anlaşmazlıklar durumu gerçekleşir ise Borçlar Kanunu içerisinde yer alan 106. madde uyarınca taraflardan birinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi ve haklı sözleşme iptali maddelerinin ortaya çıkması gerekmektedir. Satış vaadi sözleşmesi zaman aşımı için ise 10 yıllık sürenin dolması beklenmektedir.

Kira Sözleşmesi Hakkında detaylı bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*