Apartman Yönetimi

Apartman Yönetimi Kanunu

Apartman Yönetimi, apartmanda kat maliklerinin bünyesinde bulundurduğu hak ve sorumluluklar ile birlikte apartman yönetiminin görev ve yetkilerini yani apartman sakinlerinin yaşantısını ve komşular arasında ki yaşantıyı gözetmekte ve düzenlemektedir.

Özellikle köyden kente göçün yaşandığı 1970 ve 1980’lerden itibaren Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde hayatını devam ettiriyor.Kent nüfusundaki bu artış ister istemez çeşitli kültürlerin ve alışkanlıkların bir arada yaşamasını ve toplumsal düzeni sağlamak için bazı kuralların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Apartman Yönetimi Kurulu

Nüfusun artmasıyla konut talebinin artışından sonra apartman sakinlerinin tüm hak ve sorumluluklar ise Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirlenmektedir.

Kanun gereğince, apartmanlar kat malikleri kurulu tarafından yönetilmektedir. Apartmanda 8 ve 8’den fazla bağımsız bölüm olması durumunda yönetimin oluşturulması zorunludur. Apartman yönetimi kuralları ise Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yayımlanmaktadır.

Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu gerekmektedir.  Yönetim planı ve yapılan değişiklikler tüm apartman sakinlerini ilgilendirmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında beşinci bölümde açıklanıyor.

Ana gayrimenkul yönetim yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Apartman Yönetimi

Yönetim kurulu kararı herkesi ilgilendirmektedir!!!

Apartman, kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilmektedir. Tüm apartman sakinlerinin kurulda alınan kararlara uyma zorunluluğu vardır.

Ancak, alınan kararı kabul etmeyen ve toplantıya katılan kişi veya kişiler tarafından karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayanlar ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilmektedirler.

Yılda en az bir kere apartman toplantısı

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlar içerisinde, zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplantı düzenleyip, apartman sorunlarını görüşmesi gerekmektedir. Apartman toplantılarında alınan kararlar ve apartman sakinlerini ilgilendiren kararlar apartman sakinlerine ulaştırılmak zorundadır. Alınan kararlar bina girişine çerçeveletip apartman sakinlerinin görebileceği bir yere konulmalıdır.

Mevzuat hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*