İrtifak Hakkı Nedir?

İrtifak Hakkı bir taşınmaz sahibinin sahip olduğu haklara sınır koyarak, taşınmazın bir başkası tarafından kullanmasına ya da yararlanmasına izin verdiği hakka denir.Ayni bir haktır ve hak sahibine gayrimenkulü kullanma hakkı tanır. İrtifak hakkı, kullanım hakkı olarak da geçmektedir. Bu hak bir başkasına bedelli ya da bedelsiz bir şekilde verilebilmektedir.

İrtifak Hakkı Nasıl Verilir?

İrtifak hakkının verilebilmesi için tapuya gidilerek, hak tapu kütüğüne tescil edilmelidir. İrtifak hakkı olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir.

İrtifak hakkının verildiği şahıs, bu hakkı aktif olarak kullanıyor ise bu hak olumlu sayılır. Fakat gayrimenkul malikinin kullanmasına engel olacak bir şekilde kullanıyorsa bu hak olumsuz sayılır.İrtifak hakkı üçe ayrılır. Bunlar üst hakkı (inşaat hakkı), kaynak irtifakı ve geçit hakkıdır.

Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında mutlaka resmi sözleşme olması gerekmektedir. Resmi senet şeklinde düzenlenir. Kazanımında ve tescilinde mülkiyet haklarına dair hükümler uygulanmaktadır.

Site yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

İrtifak Hakkı Sözleşmesi

İrtifak hakkının kurulabilmesi için yapılan sözleşmenin şekil şartını sağlaması gerekir ve geçerli olabilmesi için resmi senet şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede taşınmaza ilişkin bilgiler ve irtifak hakkının başlama ve bitiş süreleri detaylı olarak yer almaktadır.

İrtifak Hakkının Sona Ermesi

İrtifak hakkı, tescilin terkini veya yüklü ya da yararlanan taşınmazın yok olmasıyla sona ermektedir. Lehine irtifak kurulan taşınmaz için bu hakkın sağladığı hiçbir yarar kalmamışsa, taşınmazın maliki bu hakkın terkinini isteyebilir. Genel yola bağlantısı bulunmayan taşınmaz için, yol ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan geçit hakkı, ihtiyacın sona ermesi ile birlikte sona erer. 

Bakım Giderleri  

İrtifak hakkının kullanılması için gerekli tesislerin bakımı, yararlanan taşınmaz malikine aittir. Tesisler taşınmazın malikine de yararlı ise, bunların bakım giderlerine her iki malik yararına düzenlenir.

İrtifak hakkı konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Yönetim Planı Yönetmeliği Nedir? Yönetim planı Nedir?
  2. Takyidatlı Tapu nedir? takyidat nedir? takyidatlı tapu nereden alınır?
  3. İpotek Nedir? İpotekli ev alınır satılır mı İpotek nasıl yapılır?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*