Yönetim Planı Nedir?

Yapıda yer alan dairelerin yönetilmesi hususunda alınan kararlardır. Bir binada yer alan dairelerin hukuk şartlarında yönetilmesi amacıyla oluşturulan sözleşmeye yönetim planı denir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28’inci maddesini dayanarak hazırlanan planı, konutta yer alan kat sahiplerini ilgilendirir.

Büyük yerleşim alanında artan nüfus çok katlı yapılaşma düzenine neden olmaktadır. Bu düzene geçişle birlikte çok katlı binalarda yaşamaya başlayan vatandaşların uyması gereken kurallar ortaya çıkmış ve nu kurallar hukuk çerçevesinde bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca karşılık oluşturulan bu planı; binanın yönetim tarzı, ortak araç-gereçlerin kullanılması ve bina sakinlerinin uyması gereken kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.

Yönetim planı

Yönetim Planı Nasıl Yapılır?

Bir binanın nasıl yönetileceği ile ilgili olarak hazırlanan yönetim planı, Tapu Müdürlüğü aracılığıyla temin edilmektedir. Müdürlük tarafından hazırlanan taslağa yapılacak olan eklemeler ile birlikte bina sakinleri kendi sözleşmelerini yapabilirler. Aidatların hakkında düzenleme, ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi gibi konular yönetim planı içerisinde yer almaktadır.

Bu plan, tapu müdürlükleri tarafından tescillenmiştir. Gayrimenkul almaya karar veren kişilerin tapudan alınan yönetim planı örneğini kontrol etmesi gerekmektedir.

Yönetim planları, apartman sakinleri arasında doğabilecek sorunları önlemek amacıyla maddeler hazırlanır. Kat irtifakı maddeleri ile konut sahipleri belirli haklara sahip olur. Bu nedenle bu planların dikkatli bir şekilde incelenmesi önemlidir.

Yönetim planları içerisinde zemin kat, birinci kat, diğer katlar ve teras katları ile ilgili madde başlıkları yer almaktadır. Yasaklar, anlaşmazlıkların çözümü, yönetim organları, toplantı zamanları, oy hakkı, karar defteri, yönetici seçimi ve görevleri gibi madde başlıkları bu plan içerisinde yer almaktadır.

İrtifak hakkı hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Yönetmelik

Madde 28 – Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Bu planın, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. 4142 Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/11 md.) planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüz-i haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Yönetim Planı Mevzuatı hakkından daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*