Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları 2021 Ne Kadar?

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları 2021 Ne Kadar? Enerji Kimlik Belgesi diğer bir değişle EKB. Binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla. Binanın asgari enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimlerini içeren bir belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nce. EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için. Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması. sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin. verimi ile ilgili verileri bulundurmaktadır.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de istenmektedir. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler. veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara. sahip mühendis veya mimar bulunduran. Tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş kabul edilmektedir.

enerjikimlikbelgesi.com, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olan BES Enerji Danışmanlık bünyesindeki. EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler vasıtasıyla hem mevcut hem yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme hizmetleri verilmektedir.

Bina Enerji Kimlik Belgemi Almazsam Ne Olur?

MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu. Gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.

5 inci madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde. Yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile. Genel Müdürlük tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir.

Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük. tarafından incelemeye alınır ve yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir.

5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır.

Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış. veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Enerji Kimlik Belgesi m2 Fiyatları

Enerji Kimlik Belgesi için kesin bir fiyat vermek mümkün değildir. Enerji kimlik belgesi daireye verilen bir belge değildir, binanın tümüne verilmektedir.

Buna örnek olarak ofis, hastane, okul ve alışveriş merkezi gibi projeleri örnek gösterebiliriz. Buradaki kat planları dairelere bölünerek yapılmaması sebebiyle enerji kimlik belgesi fiyatı m2 bazında verilmektedir.

Basit ve büyük projeler için enerji kimlik belgesi m2 fiyatları 3-4 kuruş seviyelerine kadar düşebilmektedir.

İlam Nedir? İlam İncelemesi Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*