Geçit Hakkı Davası Ne Demek? Neden Açılır?

Geçit Hakkı Davası Ne Demek? Geçit Hakkı, Medeni Kanunumuzun 747. maddesinde açıklandığı bilinmektedir. Genel yola çıkmak için yeterli yolu olmayan taşınmaz malikinin, komşu taşınmaz malikinden, genel yola çıkan bir geçit talep etmesi konusunu ele almaktadır. Ancak bu durumun, aleyhine geçit hakkı kurulacak taşınmazın değerini düşüreceği ve taşınmaz malikinin haklarını sınırlayıcı nitelikte olacağı bilinir. Bu nedenle aleyhine geçit kurulacak taşınmazın malikine olumsuzluğu eşitleme kapsamında bir miktar bedel ödenmesi gerekmektedir.

Geçit Hakkı Davası

Geçit Hakkı Davasının Şartları

  • Geçit İhtiyacının Bulunması: Taşınmazın yolla bağlantısının bulunmaması veya mevcut bağlantının yetersiz kalması belirlenmelidir.
  • Geçit Hakkı Bedelinin Ödenmesi: Bu irtifak hakkı, aleyhine geçit hakkı kurulacak taşınmazın değerini düşürecek ve taşınmaz malikinin haklarını olumsuz bir duruma düşüreceği gerekçesiyle, aleyhine geçit kurulacak taşınmazın malikine fedakârlığın denkleştirilmesi kapsamında bir miktar bedel ödenmesi ön görülmüştür.
  • Geçidin En Uygun Komşuya En Az Zarar Verecek Şekilde Kurulması: Kanun hükmünde açıkça düzenlendiği üzere; öncelikle geçit istenmesi en uygun olacak komşu taşınmaz üzerinde hak tesis edilmeli ve bu hak tesis edilirken taşınmaza en az zarar verilecek şekilde yapılması gerekmektedir. Geçit istenmesi için en uygun denilebilecek bir taşınmaz yoksa geçit tesisi sebebiyle hangi taşınmaz en az zarar görecekse o taşınmaz üzerinde geçit hakkı tesis edilmelidir.

Davanın Tarafları

  • Zorunlu Geçit Hakkı Davası, yola ulaşmak için geçit irtifakı tesisine ihtiyacı bulunan taşınmazın malikleri tarafından açılmalıdır. Paylı mülkiyete konu olan taşınmazlar bakımından maliklerin her birinin dava hakkı bulunmakla birlikte el birliği mülkiyet söz konusu olduğu takdirde tüm maliklerin birlikte dava açması zorunludur.
  • Davalı taraf ise aleyhine geçit hakkı kurulacak taşınmazın malikleridir.

Ne Kadar Sürer?

Her davanın sürecini dava türü, delillerin toplanması, mahkemenin iş yoğunluğu, adli tatil sürecine girilmesi gibi olaylardan gecikme yaşanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, bir davanın ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi verilemez, yalnızca ortalama bir süre belirlenebilir.

Geçit hakkı davasında da hâkim hak talep eden davacı ile mülkiyet sahibi davalıların tapu kayıtlarının getirtilmesini talep ederek, davalının mülkiyetine dair inceleme yapılması için bilirkişi tayini ister. Keşif yapılarak uygun tespit gerçekleşecektir. Tüm bu faaliyetlerin yerine getirilmesi ile davanın süresini uzama ve kısalma durumlarını etkiler. Sonuç olarak yaklaşık olarak ortalama 9 ay ile 1 yıl arasında dava devam etmektedir.

Senette Zorunlu Unsurlar Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*