Konsorsiyum Ne Demek?

Konsorsiyum Ne Demek? Konsorsiyum, tek bir kuruluşun altın kalkamayacağı bir işi, ortaklarının olanaklarını birleştirmeleri sonucunda söz konusu işin gerektirdiği kapasiteye ulaşılabilmesi için yapılan bir ortaklıktır. Konsorsiyumlarda, her ortak işin belli bir bölümünü yapmaktadır. 

Konsorsiyum Ne Demek

Konsorsiyum Ne Demek?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ortak girişimler “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı ve konsorsiyumlar” olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun 14. Maddesinde konsorsiyuma ilişkin şu bilgiler verilmiştir:

Madde 14- (Değişik: 30/7/2003-4964/10 md.)

“Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.”

Konsorsiyum Olma Şartları Nelerdir?


İş dünyası içerisinde her alanda olduğu gibi konsorsiyum için de belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;


• Konsorsiyum üyeleri iş kapsamında hak ve sorumluluklarını ayırmalı ve işin kendi uzmanlık alanı olan kısımlarını yapmak için ortaklık kurarlar.

• Birden fazla tüzel ya da gerçek kişiler tarafından kurulmalıdır.

• Konsorsiyum anlaşmaları için ortak olarak koordinatör belirlenir.


• Konsorsiyumların teklif verme konusundaki hakları ihale dokümanı içerisinde belirtilir.

• İhale aşaması sırasında ortak girişimden kurumların kendi aralarında konsorsiyum yaptıklarını gösteren bir anlaşma istenmektedir.

İhalenin Feshi Sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*