İfraz Hattı Nedir? İfraz Harcı Ne Kadar?

İfraz Hattı Nedir? Bir parselin ilgili plan ve yönetmelik şartlarına göre bölünerek iki veya daha fazla parsele ayrılması işlemine ifraz denmektedir. İlgili Yönetmelikte ifrazın tanımı; “İfraz: Bir parselin bölünerek ayrılması işlemi” olarak ifade edilmektedir.

İfraz Hattı Nedir

Bazı imar planlarında ifraz sonrası oluşabilecek parsellerin düzgün bir şekilde oluşturulması için ifraz hattı belirlenir.

İfraz Hattı Nedir?

İfraz Hattı parsellerin Parselleri birbirinden ayırmak ve arazi ve arsa düzenlemesine esas olmak üzere planla belirlenen parselin ifraz edileceği hattı ifade eder.

İfraz işlemi bazen aynı kişiye ait taşınmazın imar planı notlarına ve Yönetmeliğe göre ayrılması, bazen de farklı kişilere ait tek parselin arsa payı oranınca birden fazla parsele çevrilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İfraz işlemini gerçekleştirebilmek için taşınmaz üzerinde herhangi bir irtifak rehin vb. hakların bulunmaması gerekmektedir. Eğer bu tür haklar var ise de hak sahiplerinin muvafakatnameleri gerekmektedir. Çünkü ifraz ile oluşturulan yeni parsellere, eski parseldeki tüm hak ve mükellefiyetler geçmektedir.

Sonuç olarak ifraz bir parseli iki ya da daha fazla parsele dönüştürme  işlemi iken tevhid ise iki veya daha fazla parseli birleştirme işlemidir.

İfraz işlemi için gereken belgeler;

Taşınmazın yer aldığı bölge mücavir alanda ise Encümen Teklif Fölyesi ve Kararı,

Mücavir alan dışında ise İl İdare Kurulu Kararı

İlgili Kadastro Müdürlüğü’nden ifraz işlemi için hazırlanan yazı ve evraklar

İşlemi gerçekleştiren maliklerin veya vekillerinin nüfus cüzdanı

İfraz Harcı Ne Kadar?

İfraz ne demek sorusunu yukarıda cevapladık şimdi ifraz işleminin harcı ne kadar çıkıyor sorusunu cevaplayalım…

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 tapu harçlarında ifraz harcının;

-İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 11,38,

-Yukarıdaki fıkralar dışında kalan (yani imar harici) ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 4,55’tir.

Ayrıca ifraz işlemi için Tapu Müdürlüğü’nde açılan neredeyse her işlem için ödenen Döner Sermaye harcı da ödenmektedir.

Tek Kişilik Yatak ve Baza Ölçüleri? Standartları Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*