Apartman Karar Defteri Nedir? Örnek Karar Defteri 2022

Apartman Karar Defteri Nedir? Apartman karar defteri; Kat Mülkiyeti Kanunları’na göre tutulması gereken, apartman sakinlerinin yılda en az bir kere yapılmış olan toplantılarda alınan kararların yazılmış olduğu defterle denmektedir.

Apartman kurulu tarafından hazırlanan bu defterler için herhangi bir defter kullanılması gerekmektedir, yalnızca noter tarafından onaylanan defterler kullanılabilmektedir. Apartman defterlerinin özel olarak hazırlanması ve kararların yazılması için uygun bir şekilde olması gerekmektedir.

Apartman karar defteri tutma zorunluluğunu yerine getirmeyen yöneticilere 33. madde gereğince idari para cezası uygulanmaktadır.Apartman Karar Defteri Nedir?

Apartman Karar Defteri Nedir?

Apartman Karar Defteri Nedir?Apartman Karar Defteri Nasıl Hazırlanır?

Apartman karar defterleri, kat mülkiyeti kanununun 32. Maddesinde yer alan karara göre şu özellikleri taşıyor olması gerekmektedir;

•    Bina sakinlerinin toplantı tutanaklarını yazmak ve alınan kararların uygulanmasını netleştirmek için hazırlanması gereken apartman karar defterlerinde, belirli bir sayfa sayısı ve her sayfaya verilmiş olan belirli bir numaranın olması gerekmektedir. Numarası olmayan ya da sayfası eksik olan apartman karar defterleri ceza hükmünde değerlendirilmekte ve geçersiz sayılmaktadır.

•    Apartman karar defterlerinde belirlenmiş olan sayfalara noter tarafından mühür vurulması gerekmektedir. Burada önemli olan kısım noter tarafından vurulacak olan mührün apartman karar defterinin her sayfasında yer alması gerektiğidir.

•    Apartman karar defterlerinde, binalarda yapılan toplantıların haricinde ve alınan kararların dışında herhangi bir şekilde alakasız konulardan notlar yazılamaz. 


Apartman Karar Defteri Tutulmazsa Ne Olur?

Bu zorunluluğunu yerine getirmeyen yöneticilere kanunun 33. maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanıyor.

Madde 33 –

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. 

Apartman Karar Defteri Nedir? Örnek Karar Defteri 2022

….. Sitesi / Apartmanı Kat Malikleri Kurulu hem arsa payı hem sayı olarak çoğunluk sağlanarak toplanmış ve aşağıda yazılı kararları almıştır.

– Site / Apartman yöneticiliği ile yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumluluklarının ÖRNEK YÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firmasına (SAHİBİ ALİ YILMAZ ) devrine karar verilmiştir.

– Site / Apartman kat maliklerinden …………………………. Site / Apartman Denetçisi seçilmiştir. Seçilen Denetçiye, Site / Apartman namına ÖRNEK YÖNETİM Firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmiştir.

– Ödemelerini yapmayan kat malikleri hakkında yasal işlem başlatılabilmesi için, ÖRNEK YÖNETİM Firması’nca site / apartman namına bir avukata vekalet verme yetkisi tanınmıştır ( Sözleşme sonrasında ).

– Banka hesabı ile ilgili olarak;

(Site/Apartman adına yeni banka hesabı açılacaksa)

………………………………. adresindeki ……………. Sitesi / Apartmanı için Kat Malikleri Kurulunca seçilen yönetici “ ÖRNEK YÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firması” sahibi ALİ YILMAZ münferit olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ………………. Bankası, ……………. Şubesi nezdinde Sitemiz / Apartmanımız adına hesap açtırmaya ve anılan hesapla ilgili olarak; para çekme dahil, her türlü bankacılık (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) işlemini yürütmeye Kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.

(Sitenin/Apartmanın mevcut banka hesabı kullanılacaksa)

………………………………. adresindeki …………. Sitesi / Apartmanı için Kat Malikleri Kurulunca seçilen yönetici “ ÖRNEKYÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firması” sahibi ALİ YILMAZ münferit olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ………………….. Bankası, …………… Şubesi nezdinde Sitemiz / Apartmanımız adına açılmış bulunan………….. no’lu hesapla ilgili olarak, para çekme ve her türlü bankacılık işlemini (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) yürütmeye Kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.”

Dubleks Ne Demek? Çatı Dubleks ve Ters Dubleks Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*