Müstesna Ne Demek?

Müstesna Ne Demek? Dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden biriside müstesna kelimesidir. Müstesna kelimesi kökeni de Arapçadan gelmektedir.

Müstesna Ne Demek

Arapçada “Mustaşna” olarak telaffuz edilmekte olan kelime daha sonra Türkçede “müstesna” olarak kullanılmaya başlanmıştır. TDK’ye göre, müstesna kelimesi anlamı: “Bir bütünün veya kuralın dışında olan, benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan, kural dışı, dışında, ayrı, hariç tutularak” anlamlarına gelmektedir.

Vergilerde Müstesna Halleri Müstesna Ne Demek?

Taşınmaz satışında KDV müstesnası,

KDV Kanununun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının;

-(p) bendinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri,

– (r) bendinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV den müstesnadır.

Emlak Vergisinden Müstesna Halleri

200 metrekareyi geçmeyecek tek eve sahip ve yazlık eve sahip olmamak şartıyla;

  • Bir tek meskeni olup da, intifa sahibi olanlar
  • Emekliler
  • Hiçbir geliri olmayanlar
  • Gaziler ve Şehit yakınları
  • Dul ve yetimler

Emlak vergisinden muaf tutulmaktadırlar.

Kira Gelir Vergisi Müstesnası

Kira gelir vergisinde 2013 yılında meskenlerde 3.200 TL’nin, işyerlerinde ise 26.000 TL’nin altında gelir elde edenler vergiden müstesna.

Bir kişi ya da topluluğun bütünü kapsayan olay veya durumlardan ayrı tutulmasına yani muaf bırakılması anlamında kullanılan müstesna kelimesinin farklı anlamları da vardır. Ayrıcalıklı, herkes gibi olmayan, özel, diğerlerinden farklı olan vb. kelimeleri anlatmak amacıyla müstesna sözcüğü kullanılmaktadır. Örneğin; “geleceğin en önemli varlığı çocuklardır” cümlesinde ki önemli kelimesi yerine aynı anlamı taşıyan müstesna kelimesi de kullanmak mümkündür. Ayrıca benzeri olmayan, farklı olan anlamlarını da ifade etmek için bu sözcük tercih edilebilir. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Arapça kökenli bir kelime olan müstesna kelimesi dilimizde Osmanlı Devleti zamanından beri kullanılmaktadır.

Gri Parke Modelleri İle Ev Dekorasyonları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*