Belediyelerin Gelir Kaynakları Nelerdir?

Belediyelerin Gelir Kaynakları Nelerdir? Belediyelerin vatandaşlara sundukları hizmetleri gerçekleştirebilmeleri için gelirlere ihtiyacı vardır. Her belediyenin belirli gelir kaynakları olup bu kaynaklar vergi gelirleri, iktisadi teşebbüs gelirleri, kamu gayrimenkullerinden elde edilen gelirler, para cezalarından doğan gelirler, cezalar, yardım ve bağış gelirleri ve daha bir çok gelir kapısı bulunmaktadır.

Belediyelerin Gelir Kaynakları

Belediyelerin Gelir Kaynakları Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

Belediyelerin Gelir Kaynakları

MADDE 59.- Belediyenin gelirleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

f) Faiz ve ceza gelirleri.

g) Bağışlar.

h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.

i) Diğer gelirler.

Belediyelerin Vergi Gelirler Kaynakları Nelerdir?

Belediyelerin en büyük gelir kaynaklarından biride vergi gelirleridir. Her ülkenin bu konuda uyguladığı vergilendirme sistemi farklılık göstermekte olup ülkemizde de yerel yönetimlerin ayakta kalabilmelerini sağlamak ve vaatlerini yerine getirebilmek amacıyla bu alanda pek çok uygulama yapılmaktadır. Özellikle de bunlar arasında yer alan emlak vergisi her belediyenin en önemli ve en büyük gelir kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Belediyelerin mükelleflerinden tahsil ettiği vergiler şunlardır:

  • Gelirden Alınan Vergiler
  • Tüketim Vergileri
  • Oktruva Vergisi
  • Satış Vergisi (Özel Tüketim Vergileri)
  • Emlak Vergisi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi
  • Vergi Payları
  • Resim, Harç Ve Benzeri Yükümlülükler
  • Şerefiye (Değerlendirme) Vergileri
  • Harcamalara Katılma Payları

Mücavir Alan Nedir? Mücavir Alan Sınırları Nasıl Belirlenir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*