Muhammen Bedel Nedir?

Muhammen Bedel Nedir? Muhammen bedel; ihale yolu ile satışı planlanan taşınır ya da taşınmaz bir malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından belirlenmiş olan piyasa değeridir.

Muhammen Nedir?

Devlet İhale Kanununa göre kamu ihalelerinde muhammen bedelin tespitinde yetkilidir. İşin vasfına göre muhammen bedelin belirlenmesinde ya da muhammen bedel hesabında kullanılması gereken bedeller belediyeler, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ya da bilirkişiler aracılığı ile tespit edilir. Muhammen bedel ve bedelin dayanakları hesap tutanağında gösterilir. Gereklilik duyulması durumunda muhammen bedel ilgili komisyonlar tarafından incelenir.

Yapım işlerinde kanunlardan kaynaklanan yetki ile daireler tarafından belirlenmiş birim fiyatların olması durumunda bu fiyatlar tespit edilir. Muhammen bedelin tahmin edilememesi halinde ilgili bakanlığın onayı alınarak bedel teklifi olmaksızın ihale kapalı teklif usulü ile de yapılabilmektedir. Muhammen Bedel Nedir?

Muhammen Bedel Nasıl Tespit Edilir? 

Muhammen bedelde Devlet İhale Kanununun belirlediği şartlar ile tespit işlemi gerçekleştirilmektedir. Bedel tespit edilirken bilirkişi tarafından ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış rapor oluşturulmaktadır. Bu raporda kullanılan fiyatlar ticaret odası, borsalar ya da sanayi odası gibi kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanır. Muhammen bedelin tespit edildiği belgeler ise ihalede ihtiyaç duyulduğu zaman sunulmak üzere saklanır. 

Muhammen Bedel Nasıl Hesaplanır?

Taşınır yada taşınmaz malın emsallerinin değerleri göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapılır. Yapılan hesaplar bilirkişiler ya da devlet kurumlarınca yapılmaktadır. Belirli bir prosedür izlenir ve hesaplanan değer üzerinden ihale işlemi gerçekleştirilir. Muhammen bedel hesaplanırken emsallerin yanı sıra ihaleye çıkacak ya da satılacak ürün ise pazar payı ve arz-talep gibi bilgilere de başvurularak hesaplamalar yapılır. Muhammen bedel emsallerinden belirli yüzdelerde az ya da çok hesaplanabilmektedir.

Lansman Nedir? Lansman Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek iiçin tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*