Köy Yerleşik Alanlarında İfraz Şartları Nelerdir?

Köy Yerleşik Alanlarında İfraz Şartları Nelerdir? Arsalar üzerinde yapılabilen işlemler arasında ifraz da yer almaktadır. İfraz işlemi ile birlikte, arsa birden fazla parsele bölebilme hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu işlemi nasıl yapmanız gerektiği, işlemin yapılacağı taşınmazın yer aldığı bölgeye ve imar planına göre farklılık göstermektedir.

İfraz işlemleri, planlı ve plansız alanlarda farklı şartlarda uygulanmaktadır. Bu işlemin köy yerleşik alanlarında nasıl yapılması gerektiğine Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir. 

Yönetmeliğe göre, ifraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu elinde olan bir yola cephesinin bulunması gerekmektedir.

Köy Yerleşik Alanlarında İfraz

Yönetmelikte Köy Yerleşik Alanlarında İfraz Şartları

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

ANKARA

26 Ağustos 1988

KONU: Köy Yerleşik Alanlarında İfraz İşlemleri

ve İkinci Konut Uygulaması

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında valilik görev kapsamında kalan alanlardaki köy ve mezraların yerleşik alan sınırları içinde valiliklerce 1/1000 ölçekli imar planları yapılmadan geniş çapta ifraz işlemlerine girişildiği ve bu alanlarda ikinci konut niteliğinde toplu halde yapılacak konut veya kooperatif inşaatlarına izin verildiği Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü başvurulardan anlaşılmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesi bendinde tanımı yer alan belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitinde uyulacak esaslar 31.10.1986 tarih ve 23202 sayılı Genelgemizde açıklanmıştı. Anılan Yönetmelik maddesi ve genelge esasları doğrultusunda tespit edilen ve il idare kurulunca onaylanan köy ve mezraların yerleşik alanları o köyde ikamet eden köylü vatandaşın münferit yapacakları konutlar için istifade etmesine sunulan alanlar olup, bu sınırlar içerisinde Yönetmeliğin 5. bölüm hükümleri uygulanmaktadır.

Bu nedenle, köy ve mezraların yerleşik alanlarında valiliklerce 1/1000 ölçekli mevzi imar planı yapılmadan toplu halde yapılacak konut ve kooperatif inşaatları yapılmasına imkan verecek nitelikte yoğun ifraz işlemlerinin yapılması ve dolayısıyla ikinci konut yapımlarına izin verilmesi, Yönetmeliğin özüne aykırı düşmekte, ayrıca bu tür uygulamalar şehircilik ilke ve prensiplerine uygun olmayan plansız ve yoğun yapılaşmaların oluşmasına neden olmaktadır.

Bu durumun önlenmesi açısından anılan Yönetmeliğin 5. bölümünde yer alan yapılanma koşulları dışında kalabilecek nitelikte olan yapılaşmalara imkan verecek, ikinci konut uygulamaları vb. gibi büyük çapta yapılacak ifraz işlemlerinin (toplu halde yapılacak konut veya kooperatif) öncelikle 1/1000 ölçekli mevzi imar planlarının yaptırılması ve bu planların 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca Valiliğinizce incelenerek onaylanmasından sonra bu tür uygulamalara izin verilmesi gerekmektedir.

İfraz ne demek? Nasıl Yapılır? İfraz işlemi Harcı Ne Kadar? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*