Evi Dükkana Çevirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Evi Dükkana Çevirme İşlemi Nasıl Yapılır? Tapuda daire olarak kayıtlı olan bir bağımsız bölüm, mal sahibi tarafından dükkan olarak kullanılmak istenebilmektedir. Ev olarak kullanılan bir taşınmazın dükkana dönüştürülmesi için ilk olarak belediyenin bölgedeki imar planlarının bun işleme izin vermesine bağlı olmaktadır. Eğer işleme izin veriyor ise proje tadilatı işlemi başlatılabilir. Tapu sicil müdürlüğünden röperli kroki, çap ve tapu ve ilgili belediyeden imar durumu belgesini aldıktan sonra projeye onay verilmektedir.

Daha sonra da projeler ve belediyenin tadilat ruhsatı için gerekli belgeler hazırlanması gerekmektedir. Bu arada belediyeye verilmesi gereken bir belge daha vardır. Komşuluk ilişkilerini düzenleyen Kat Mülkiyeti Yasası’na göre evi dükkana çevirmek istediğiniz daireniz için apartmanınızdaki bağımsız bölüm sahipleri tarafında izin almanız gerekmektedir.

Evi Dükkana Çevirme

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre: “Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak e kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.” 

Evi Dükkana Çevirme İşlemi Yargıtay Kararı

Yargıtay 18.HD-E:2008/10771-K:2009/01364-T:19.02.2009

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların, anataşınmazın tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan 1 nolu bağımsız bölümünü üç ayrı dükkan haline dönüştürmek suretiyle kullandıklarını ileri sürerek, sözü edilen bağımsız bölümde yapılan değişikliklerin onaylı mimari projesine uygun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece bilirkişi raporunda belirtilen projeye aykırı imalatların yıkılarak kaldırılmasına, ortak alanlara davalılarca yapılan müdahalelerin önlenmesine, dükkanların meskene dönüştürülmesi konusundaki istemin reddine karar verilmiştir. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 24.maddesine göre, anataşınmazın kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünün dükkan (işyeri) haline getirilmesi, kat malikleri kurulunun oybirliğiyle verecekleri kararla mümkündür. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, dava konusu edilen 1 nolu bağımsız bölümün tapudaki kaydına göre mesken bulunduğu ve davalılar adına kayıtlı olduğu,… Belediye Başkanlığına hitaben verilen dilekçede, her ne kadar 1 numaralı bağımsız bölümün tüm kat maliklerince dükkana çevrilmesine izin verildiği belirtilmekte ise de, bu belgenin yukarıda değinilen yasa maddesine uygun bir kat malikleri kurulu kararı niteliği taşımadığı anlaşılmıştır. 

Mahkemece anataşınmazın kat malikleri kurulu karar defteri ilgili yönetimden getirtilip incelenerek 634 sayılı Yasanın 24.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde meskenin işyerine dönüştürülmesine ilişkin oybirliğiyle alınmış bir karar bulunup bulunmadığı araştırılarak, oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 428.maddesi gereğince bozulmasına… oybirliğiyle karar verildi.

Bağımsız Bölüm Nedir? Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı Hesaplama? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

5 Comments

  1. giriş dairemi emlak dükkanina cevirip ruhsat alacağım ama üs komşum beni belediyeye şikayette bulundu ve komşum iatanbula gitmiş bulamıyorum bana ceza gelirmi ben ne yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim 0546 546 63 08

  2. giriş daireyi ofis olarak kullanmak istiyorum yoldan kapı açtın diye üs komşum
    beni belediyeye şikayette bulundu belediye bana kapıyı kapat diyor ben evimi tapuda dükkana çevirmek istemiyorum ne yapmam lazım akılınıa ihtiyacım var

  3. BEBEK SPA MERKEZİ AÇMAK İSTİYORUM BİR MESKENİ İŞ YERİNE ÇEVİRMEM GEREKİYOR BUB İÇİN ÖDEMEM GEREKEN MEBLA NEDİR

  4. Merhaba evim giriş katta üst katı dükkana çevrilmiş bende çevirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor ne kadarsa mal olur yardımcı olabilirmisiniz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*