Tahliye Talepli İcra Takibi

Tahliye Talepli İcra Takibi, kira bedelini ödemeyen kiracının tahliye isteminde kullanılan bir yol olarak bilinmektedir. Kiracı hakkında dava açmayarak tahliye talepli icra takibi başlatma işlemidir.

Tahliye Talepli İcra Takibi

Tahliye talepli icra takibi başlatmak kiracının tahliyesi bakımından daha hızlı gelişen bir yöntemdir. Bunun nedeni ise davaların yoğunluğu, uzun sürelere yayılan dava tarihlerinin verilmesi ve sürecin çok uzun sürmesi sebebi ile kararın geç oluşmasıdır. Mülk sahipleri ödenmeyen kiralar için kiracı aleyhine başlatacakları icra takibinde tahliye talebinde bulunmazlarsa sadece kira bedellerinin tahsili isteyebilirler ve bunun neticesinde, tahliye talep hakkını yitirirler.

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Tahliye talepli icra takibi başlatıldıktan sonra kiracıya ödeme emri gönderilir ve borçlu kiracı, ödeme emrini aldıktan sonra 7(yedi) gün içerisinde itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmeyecekse şayet 30(otuz) gün içerisinde kira bedelini ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde tahliye edileceği bildirilir. Borçlu, 7(yedi) gün içerisinde itiraz ederse icra takibi durur, 30(otuz) gün içerisinde tüm takip masrafları da dâhil olmak üzeri kira bedelini öderse tahliye işlemi gerçekleşmez.

Kiracı 30(otuz) günlük süre içerisinde tüm takip masrafları da dâhil olmak üzeri tüm borcun ödemesi yapılmadığı takdirde. 30(otuz) günün sonunda kiracının tahliyesi için İcra Mahkemesinde dava gerçekleştirilir.

Borçlunun, 7(yedi) gün içerisinde itiraz etmesi durumunda iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan biri kiraya verinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi olması durumda neler yapılabilir. Diğeri ise kiraya verinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi yoksa neler yapılabilir.

Kiraya verenin elinde yazılı bir kira sözleşmesi varsa ve kiracı itiraz etmiş ise duran takibin devamı için alacaklı itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesine itirazın kaldırılması davasını açma hakkı bulunmaktadır. İcra hukuk mahkemesinde açılan itirazın kaldırılması davasında hâkim sadece kira borcunun ödenip ödenmediğini kontrol etmektedir. Kira borcu ödenmemiş ise kiracının tahliye edilmesine karar vermektedir. Fakat kiracı imzaya itirazda bulunmuş ise hâkim bu sefer imzanın kiracıya ait olduğunu kesinleştirirse kiracının yine tahliye edilmesine karar kılar.

Kiraya verinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi yoksa veya kira sözleşmesi sözlü olarak kurulmuş veya alacaklı kira sözleşmesini kaybetmişse bu durumda alacaklının elinde İcra İflas Kanunu madde 68 kapsamında elinde bir belge yok anlamına gelmektedir. Elinde belge olmamasından kaynaklı olarak itirazın iptali davasını asliye hukuk mahkemesinde açması gerekmektedir.

Türk Borçlar Kanunu 315. Madde:

“Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

İcradan Ev Almak Nasıl Olur? 2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*