Encümen Nedir? Belediye Encümeni Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Encümen Nedir?

Kelime anlamı “cemiyet, toplantı” ve “grup” olan encümen ülkemizde belediye encümeni olarak geçmektedir. Belediye encümeni belediye teşkilatı içerisinde görevleri olan haftada en az bir kere belediye başkanlığında toplanma zorunluluğu olan ve beş veya yedi üyeden oluşan bir birimdir.

Belediye Encümeni

Belediye Encümeni Nasıl Seçilir?

Belediye encümeni nüfusu 100.000 üzeninde olan belediyelerde, belediye meclisinin kendi üyelerinden gizli oy ile 3 üye mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasında 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur ve her yıl seçilmektedir.

Daha küçük belediyelerde ise belediye meclisinin kendi üyelerinden gizli oy ile 2 üye mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasında 1 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

Belediye Encümeni Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Kanunda bulunan 34. Maddeye göre Belediye Encümeni görevleri;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabi inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle birinci fıkraya “Meclis” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve komisyon” ibaresi eklenmiş ve ayni fıkradaki “2600” ibaresi “6000” olarak değiştirilmiş ve metne islenmiştir.

             b) Yıllık çalışma programına alınan islerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

             c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

             d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

             e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

             f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı bes milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

             g) Taşınmaz mal satımına, trampa  edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

             h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

             i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

             j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Belediye Encümeni hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 Belediye Encümeni Ne İş Yapar?

Belediye encümeni olarak görev alan kişiler 1 hafta içerisinde en az 1 kere toplanmak zorundadırlar. Belediye Başkanı gerekli görürse encümen üyelerini acil toplantıya çağırabilir. Belediye başkanı görüşmek istediği konuları encümen topluluğuna devreder ve kararlar alınmasını ister, kararlar onaylandıktan sonra son kez başkanın onayından geçer.

e-Belediye nedir? Nasıl Kullanılır? hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*