İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi)

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi)

İzale-i Şuyu bir mal üzerinde ortak mülkiyete (hakka) sahip olan paydaşların mallarının, payları oranında bölüştürülmesi ya da mahkeme tarafınca satılıp, satış tutarının paydaşlara hakları doğrultusunda dağıtılmasına denmektedir.

İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu Hangi Mahkemede Açılır

Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgilenen mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Malın bulunduğu ilçe mahkemesinde dava görüşülmektedir başka mahkemeye taşınamaz. Örneğin, taşınmaz mal Üsküdar’da bulunuyorsa ortaklığın giderilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Tapu Nedir? Kat İrtifaklı Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu, Hisseli Tapu Ne Demek?hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

İzale-i Şuyu Davası Kime Karşı Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Herhangi bir paydaş taşınır veya taşınmaz maldaki payına son verilerek ortaklığın bitirilmesini talep edebilir. Paydaşlar, kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşma yaparak ortaklığa son verebilmektedir. Anlaşma yoluyla ortaklık sonlandırılamaz ise, paydaşlardan biri diğer tüm paydaşlar aleyhine izale-i şuyu davası açarak konunun çözülmesi konusunda dava açabilir.

Tüm paydaşların ortaklığın giderilmesi davasında yer alması zorunludur. Paydaşlardan birinin ölümü halinde mirasçılık belgesinde ismi geçen tüm mirasçıların davaya dahil edilmesi gerekir. Tüm ortaklar davaya dahil edilmeden davanın sonuçlandırılması beklenemez.

İzale-i Şuyu Davasında Mahkeme Harç ve Giderleri

Ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabi bir davadır. Her ne kadar davayı açan paydaş dava harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında ödemek zorunda kalsa da davanın sonunda mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri payları oranında taraflara tarafından karşılanmalıdır.. İzale-i şuyu davasında davanın kazananı veya kaybedeni olmaz, davanın dahilinde olan herkes davadan aynı şekilde etkilenir.

Satış ile Ortaklığın Giderilmesi

Taşınmazın aynen teslimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Taşınmaz malın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi tarafından yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmaktadır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılabilir. Ortakların anlaşıp satışa girmeleri en kazançlı yoldur.

Madde 628

 Resmi deftere göre kabul edilen miras, mirasçıya sadece deftere yazılmış borçlarla geçer. Bu suretle mirasın geçmesi, mirasın açıldığı tarihten başlayarak hüküm ifade eder.  Mirasçı, miras bırakanın deftere yazılmış olan borçlarından hem tereke malları, hem kendi mal varlığı ile sorumludur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*