Mevzii İmar Planı Nedir?

Mevzii İmar Planı Nedir? İmar Kanunu ile hazırlanmış uygulama imar planı türlerinden biri olarak bilinen mevzi imar planı, imar sınırları içindeki belediyeler tarafından yapılmaktadır. Mevzi imar planının yapılması öngörülen alanda malik sayısı birden fazla ise; planın yapılabilmesi için tüm maliklerin muvafakatine ihtiyaç duyulmaktadır.

Mevzii İmar Planı

Ancak zorunlu parselasyon durumlarında muvafakat şartı bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik kurallarınca yapılan mevzi imar planı var olan planla örtüşmemek ve ihtiyaçlarını kendi içinde sağlayacak yapıda olarak önce 1/5000, buna uygun hazırlanan 1/1000 ölçeğinde hazırlanmaktadır.

Mevzii İmar Planı Nasıl Yapılır?

Mevzii imar planı nasıl yapılır sorusunun cevabı bu imar planı yönetmeliğinde bulunmaktadır. Mevzii imar planının hazırlanması ve uygulanmasında “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerinin maddelerine uyulması gerekmektedir. Söz konusu imar planı yapılabilmesi için mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması halinde planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararına öncelik gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer bir yandan mevzii imar planı yapılmadan önce yer seçimi ile ilgili yerleşme bütününde planlama esaslarına göre kullanım kararı verilmesi de önemli bir kuraldır. bu imar planı için parsel sınırları ilgili idarece belirlendiği durumlarda parsel büyüklükleri; maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan, malikleri bulunmayan yerler planlanan alan içinde ise yüzde 20’si üzerine çıkmama şartları bulunmaktadır.

Yönetmelikte Mevzii İmar Planı

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak (Değişik ibare:RG-17/3/2001-24345) her tür ve ölçekteki planın ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:RG-17/3/2001-24345) Bu Yönetmelik hükümleri her tür ve ölçekteki plan yapımına ilişkin esasları kapsar.

(Ek fıkra:RG-2/9/1999-23804) Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farklı hüküm getirilmemiş ise plan yapımına dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Nazım İmar Planı Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*