Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği bir malını gerçek veya tüzel bir şahsa mülkiyetinin devrinin yapılmasına vasiyet denir. İsteklerin düzenlendiği belge de vasiyetnamedir.

Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Vasiyetnameler yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Her iki şekilde de vasiyetin geçerli olabilmesi için birtakım şartlara bağlı kılınmıştır. Vasiyetnamenin yazılı şekilde yapıldığı durumlar da kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. İlki resmi vasiyetname düzenlenmesidir. Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla birlikte resmi memur önünde yapılmaktadır. Mirası bırakacak kişi taleplerini bu memura aktarır ve memur da yazılı bir düzenleme ile bu vasiyetnameyi mirası bırakacak kişiye teslim eder ve miras bırakan da okuyarak bu vasiyetnameyi imzalar, resmi memurca vasiyetnameye tarih atılarak imzalanır. Daha sonra ise hazır bulunan iki tanığa bu beyanlar duyurulur. Tanıklar da bu beyanların yapıldığını, miras bırakan kişinin vasiyetname düzenlemesinde bir engel görmediklerini dile getiren beyanlarını vasiyetnameye yazarak imzalarlar. Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur bu vasiyetnamenin aslının saklanmasında yükümlüdür. Resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

El yazısıyla yazılmış vasiyetnamede ise yapıldığı gün, ay, yıl mevcut olmalıdır. Bu vasiyetname başından sonuna kadar el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış olmalıdır. Bu vasiyetname açık şekilde verilebileceği gibi kapalı şekilde de teslim edilebilmektedir.

Sözlü Vasiyet Nedir, Nasıl Yapılır?

Sözlü vasiyetname ancak kanunda yazılan mecburi haller dahilinde yapılabilmektedir. Miras bırakacak kişi yakın bir ölüm tehlikesi ile karşı karşıya ise ulaşımın mevcut olmadığı ya da hastalık, savaş gibi durumlarda yazılı şekillerde mümkün olmuyorsa yapılabilir.
Kanun yaşanabilecek toplumsal adaletsizliğin önüne geçmek için de miras konusunda birtakım düzenlemeler yapmıştır. Örneğin çocuğu ve eşi bulunan bir kimsenin öldükten sonra tüm malını eşinin üstüne bırakması söz konusu olamaz. Çocuk buradaki malların %50’si üzerinde hak sahibi olduğu iddiasıyla dava açabilir.

Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır?

Vasiyetnamenin açılmasıyla ilgili konularda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi iken vasiyetnamenin iptali davalarında ise görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Vasiyetname hazırlayabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve en az 15 yaşını doldurmuş olmak yasal olarak gereklidir. Buna göre vasiyet yapabilmek için 15 yaşının doldurulmuş olması şarttır. Yaş hesabı yaparken, bugünden doğum gününe ilişkin tarihin çıkartılması gerekir. Aradaki fark en az 15 yıl ise kişi 15 yaşını doldurmuş sayılır.

Veraset ve İntikal Beyannamesi Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*