Kadastro Mahkemesi Nedir? Görevleri Nelerdir?

Kadastro Mahkemesi Nedir? Taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek yahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işler üzerine çalışan birimdir; Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verilmektedir

Kadastro Mahkemesi

Kadastro Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

 • Taşınmaz mal mülkiyetinin kurulması ve bunun tapuya tescili, şerh edilecek olan sınır ve ölçü uyuşmazlıklarının kanunlar çerçevesinde çözülmesi,
 • Velisi olmayan, kendisine vasi atanmayan reşit olmayan çocuklara ve kısıtlı kişilere mahkeme yolu ile kayyum atanması,
 • Kanunlar kapsamında kendisine yüklenen tüm görevlerin yerine getirilmesi,
 • Hak sahipleri arasında yaşanan veraset uyuşmazlıklarının çözümü,
 • Mahkeme tarafından yapılan başvurunun uygun görülmesi durumunda veraset çıkarılması ve bununla ilgili veraset belgesinin verilmesi,
 • Düzenlenen kadastro tutanağı ile beraber mahkemenin görevi de başlamış kabul edilir. Son derece geniş bir görev ağı bulunmakla beraber en önemli görevleri bunlardır.
 • Taşınmaz mallar için ihtiyati tedbir karanının çıkarılması kadastro mahkemesinin görevleri arasında yer almaktadır. Mahkemenin yapılan başvuruyu olumlu olarak kabul etmesi ve ihtiyati tedbir kararının çıkarılması durumunda, karar çıkarılan taşınmazın bağlı olduğu kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine mahkeme resmi bir evrak göndererek almış olduğu kararı bildirerek gerekli yasal sürecin işlemesini sağlamaktadır.
 • Komisyonlar tarafından alınan kararlar ve kendisine gönderilen tutanakları incelemekte bu mahkemelerin görevidir. Bu tutanaklarda düzeltilmesi gereken maddeler varsa bu düzeltmeleri gerçekleştirir, raporda yer alan düzeltmeler için ilgili kurumu uyarma hakkına sahiptir. Yine bu raporlarla ilgili sunum yapma hakkına sahiptir.

Madde 26 – Kadastro Mahkemesi;

 • A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları,
 • B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları,
 • C) Mahalli hukuk Mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları,
 • D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra, tespitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları,
 • İnceler ve karara bağlar.
 • (Değişik ikinci fıkra: 22/2/2005 – 5304/7 md.) Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda, 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yol ile Halli Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

Terekenin Tespiti Davası Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*