Hisse Pay Payda Ne Demek?

Hisse Pay Payda Ne Demek? Tapuda arsa paylarının yasalarda belirtildiği üzere dağıtılması gereklidir.  Arsa payı ve kat mülkiyeti birbirinden bağımsız olarak devredilmesi mümkün değil ve birbirinden de ayrılamaz. Bunun içinde kat mülkiyeti miras gibi nedenlerden dolayı başkasına geçerse arsa payı da kat mülkiyeti ile birlikte geçer. Arsa payları miras yolu ile intikal edemez ve farklı bir hakla kayıt altına alınamaz.

Hisse Pay Payda

Binada bulunan her bağımsız bölüm için arsadaki payına göre değer verilmesi gerekir. Bu konuyla ilgili gerekli ilgiyi belediyeler ve tapu daireleri göstermemektedir. Bu nedenle de kooperatifler ve müteahhitler arsa paylarını rastgele olarak doğru olmayan oranlarla dağıtabiliyor.

Binalarda kat mülkiyeti ve ya kat irtifakı kurulduğu zaman arsadan, rayiç değeri oranınca bağımsız bölümlere pay verilmektedir. Bina, apartman vb. yapılarda kat mülkiyeti bakımından bağımsız bölümlerin sahip olduğu arsa hakkına arsa payı denilir. Yani tapuda yazılı olan pay payda arsa payını göstermektedir.

Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Hisse Pay Payda Ne Demek?

Madde 5 – Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz. Ana gayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.

Tapuda Arsa Payı Hesaplama

Apartmanın parseli 3000 metrekare,  Toplam bağımsız bölüm sayısı 30 adet, 30 nolu bağımsız bölümün tapuda arsa payı 120/1120 olsun.

Formül şöyle: (3000/1120)x120 3000/1120=2,67 2,67×120=321,428

Muhtelif Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*