Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği. Veraset ilamı nedir? Sulh Hukuk Mahkemesi tarafında verilen, mirasçıların kimler olduğunu gösteren belgeye veraset ilamı denmektedir. İsteyen herkes veraset ilamı talep dilekçesi ve aile nüfus kaydı ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurabiliyor.

Alınan veraset ilamından sonra miras yolu ile gayrimenkul elde eden kimselerin bu mal varlığını beyan etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, emlak beyanı, veraset ilamı ve varislerin adı, soyadı ve imzası ile birlikte bağlı olunan belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Süresi Ne Kadar?

İlgili kanunlara göre veraset ilamının çıkarılması için mirasçılara herhangi bir zaman tanınmamıştır. Mirasçılar, mal sahibinin vefat etmesinin ardından herhangi bir zaman diliminde veraset ilamını çıkarabilmek için dilediği Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ya da notere müracaat eder. Veraset ilamını çıkarmayan mirasçılar ise, mirası kabul etmiş olarak kabul edilir.

Fakat mirasçılara vefat eden mal sahibi tarafından herhangi bir taşınmaz malın miras olarak kalması durumunda, mirasçıların 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkarması zorunludur. Bunun sebebi ise kendisine veraset ve intikal yolu ile taşınmaz mal kalan mirasçıların vergi sahibi olmasıdır. Dolayısıyla kendisine herhangi bir taşınmaz mal kalan mirasçıların ilk 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkararak veraset ve intikal vergisi için emlak beyanında bulunması gerekir. Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Dilekçe Örneği

……………….SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : Adı ve Soyadı,TC.N

Adresiniz :

Davalı : Hasımsız

Konu : Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Miras Bırakan : Ad soyad, TC, Adres

Açıklamalar :

1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris vefat ederek geride mirasçı olarak ………………………… bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.

2-Mirasın taksimi, intikali ve diğerce işlerde kullanılmak üzere veraset ilamı verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu’nun 495 ve devamı maddeleri

Deliller : Nüfus kayıtları vs. deliller

Sonuç İstem : Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakanım’ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim…./…./2019

Davacı İmza

İntikal Nedir? Miras İntikali Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için lütfen tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*