Tapu Harcında Muafiyet Düzenlemesi

Tapu Harcında Muafiyet Düzenlemesi. Tapu harcında yapılan muafiyet düzenlemesine göre; TBMM’ye sunulmuş olan 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin, çocuk başına ise 150 bin TL’lik bölümün tapu harcından muaf tutulması öngörülmektedir.

Tapu Harcında Muafiyet Düzenlemesi

Konut almanın büyük bir zorluk haline geldiği noktada vatandaşların kira yükünden kurtularak kendine ait bir konut sahibi olmaları için ev alımında devlet tarafından alınan tapu harcı ve masraflarına muafiyet uygulanarak, konut sahibi olmanın kolaylaştırılmasına ilişkin düzenleme oluşturulmaktadır.

Tapu Masrafları Ne Kadar?

Tapu harcı kapsamında, gayrimenkulü satın alan kişi beyan edilmiş olan tutar üzerinden binde 20, gayrimenkulü satan kişi ise beyan edilmiş tutar üzerinden binde 20 olacak şekilde harç ödemesi yapmaktadır. Ayrıca gayrimenkul alan kişiler, satın alma bedeline ek olarak % 4 harç ödemesi yapmaktadır.

TBMM’ye sunulan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında da gayrimenkul satışlarında tapu harcına muafiyet getirilmesi öngörülmektedir.

Öngörülen bu teklif ile birlikte vatandaşlar konutları kendileri oturmak şartı ile aldıklarında ebeveyn başına. 300 bin, çocuk başına ise 150 bin TL muafiyet sağlanması planlanmaktadır. Ancak kanun teklifi kapsamında konut satışını yapacak olan satıcı tarafından ödenmesi gereken satış miktarının binde. 20’lik kısmı kadar tapu harcı ödenmesi gerekecek.

Tapu Harcında Muafiyet Düzenlemesi

MADDE 1 – 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Üzerine kayıtlı tam veya hisseli konut bulunmayan kisilerin ivaz karsılığında konu devir alma ve iktisabında konutun beyan edilen devir ve iktisap bedelinin; kendisi için. 300.000 TL’si, varsa eşi için ayrıca 300.000 TL’si ve varsa en fazla iki çocuk için geçerli olmak üzere her bir çocuk için ayrıca. 150.000 TL’si (Bu istisna konutun en az. 5 yıl boyunca yerleşim adresi olarak kullanılması koşuluna bağlıdır. Konutun 5 yıldan önce satılması veya kiraya verilmesi durumunda zamanında alınmayan harç tutarı gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bentte yer alan tutarlar her yılbaşında yeniden değerleme oranında artırılır.)”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ekim 2021 Kira Artış Oranı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*