İntifa Hakkı Nedir? İrtifak Hakkı İle Arasındaki Farklar Nelerdir?

İntifa Hakkı, başkasına ait hak veya malvarlığı üzerinde bir kişiye tam yararlanma imkânı sağlayan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkı genellikle gayrimenkuller üzerinde yapılmaktadır.  

Gayrimenkuller üzerine yapılan intifa hakkında bir kişi eğer isterse ömrü boyunca tam bir yararlanma hakkına sahiptir. Örneğin bir konut üzerinde intifa hakkına sahip olan bir kişi o konutta ömrü boyunca oturabileceği gibi başkalarını da o konuttan yararlandırma hakkına sahiptir. Bu yetki sözleşme ile kısıtlandırılabilmektedir.

İntifa hakkı yalnızca şahıslara verilmek zorunda olmayıp (şirket, dernek, vakıf vb) bir tüzel kişiye de intifa hakkı verilebilecektir. Gerçek kişilere verilen söz konusu hak o kişinin ömrü boyunca tahsis edilse de tüzel kişilerde 100 yılı aşmamak üzere belirli bir süreyle verilmektedir.

İntifa Hakkı Nedir?

İntifa Hakkından Nasıl Vazgeçilir?

İntifa haklarının da belirli kuralları vardır. İsteyen kişi intifa hakkından vazgeçebilmektedir. Bedelli ya da bedelsiz bir şekilde feragat etme hakkı vardır. Aynı zamanda bu hakkın belirli bir süresi de bulunmaktadır. Bu sürenin dolması da yine hakkın sona ermesine neden olur. Hak sahibi ölürse, hak sahibi kişileri mahkemeye verirse de bu hak sona erer. Bunun için tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Taşınmaz değerinin binde 59,4’lük değeri tapu harcı olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeyi mülkiyet sahibi yapmalıdır. Eğer ki kişi bilerek hakkından vazgeçiyorsa o zaman binde 16,5 oranında bir ödeme yapılması gerekir. 

İntifa Hakkı ile İrtifak Hakkı Arasındaki Farklar

İrtifak hakları, taşınır, taşınmaz malların kullanım haklarını içeren bir hak sınıfıdır. İrtifak hakları bir taşınmaz üzerinde kullanım ve rıza göstermeyi, mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçındıran ayni hak olarak kurulan haklardır.

İntifa hakkı ise bir başkasına ait olan mallar üzerinde tam yararlanma ve kullanma yetkisi veren haklardır. Ancak intifak hakkı kurulması sürecinde kuru mülkiyetin sahibinin mülkiyet üzerindeki öz değerini kendisinde bulundurmaktadır. Kuru mülkiyet sahibi mülkiyetin gerçek sahibi ancak yararlananı ve kullananı hak sahibi olmaktadır.

İntifa hakkı, hak sahibine, zorunlu olarak, ayrılmaz bir biçimde bağlanıyor. Bu hakkı, gerçek kişi lehine tesis edilebileceği gibi tüzel kişi lehine de  tesis edilebiliyor. Hatta birden çok kişi adına tesis edilen bu hakkı, müşterek veya iştirak halinde de kullanılabiliyor.

Tapu İpotek Kaldırma İşlemi Nasıl Olur? Ne Kadar Sürer? hakkında daha fazla bildi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*