Röleve Nedir?

Röleve Nedir? Röleve, bir yapının iki boyutlu çizimler olan planlar, kesitler, cepheler ve detaylar ile ifade edilebilmesi için yapılan bir ölçü alma prosedürüdür. Çizimler uygulama projesine benzemektedir, ancak yapının inşa edilmesinden yıllar sonra yeniden ölçülerek hazırlanmaktadır. Bunun için rölöve yapının ölçüldüğü zamandaki durumunu yansıtır, orijinal yapının değişiklikleri, ilaveleri, yıkılmış kısımları aynen ölçülerek çizimlerde gösterilmektedir.

Röleve Nedir

Bu işlemler sonucu elde edilen ürüne “rölöve projesi” değil “rölöve çalışması” adı verilmektedir. Çünkü proje, Fransızcası “project”, İngilizcesi “design”, bir tasarım olgusunu yansıtmaktadır. Rölövede tasarım ve fikir ürünü değildir, bunun için proje değil bir çalışmadır. Bir proje hazırlamak tümevarım ise, bir röleve hazırlamak tümdengelim olduğunu söyleyebiliriz.

Rölöve Neden Yapılır? Röleve Nedir?

Röleve eski  bir yapının, arkeolojik kalıntının, kent dokusunun incelenmesi, belgelenmesi, araştırılması, arşivlenmesi, restitüsyon veya restorasyon projesinin hazırlanması için kişi ya da kurumun isteği üzerine yapılmaktadır. Genellikle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurumu’na, tescil veya onay amacıyla yapılmaktadır. Bunun için röleve bir amaç değil daima bir araçtır. Ayrıca mimari restorasyon konusu dışında, yapıların mevcut durumlarında farklı amaçlar için bilgi toplanması işlemleri de rölöve denilebilir.

Restorasyon İlkeleri

Restorasyon Projelerinin hazırlığında bu ilkeler kapsamında yapılır;

  • Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. Bu nedenle yapılacak müdahalelerde, yapının bir yada birden fazla dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının belgeleri olduğu unutulmamalıdır.
  • Yeni bir kullanımın gerekmesi halinde, bu kullanım yapının özgün değerlerini ve niteliklerini bozmayacak ve onların algılanmasını güçleştirmeyecek ölçeklerde tasarlanmalıdır.
  • Onarım müdahaleleri varsayımlara dayandırılmamalıdır. U bağlamda restitüsyon projesinin bir etüd olduğu ve bir uygulama projesi niteliği taşımadığı göz önüne alınmalıdır,
  • Koruma ve kullanım için gerekli müdahaleler, yapının özgün bünyesinden farklı nitelik ve tekniklerle oluşturulmalıdır.
  • Yapının yaşadığı farklı dönemlerdeki ekler, o dönemin yaşamının ve yapım tekniklerinin kaybedilmemesi gerekli ögeleri ise korunmalıdır.
  • Bir dönemin açığa çıkartılması için eşdeğer değerlere sahip diğer dönemlerin tahrip yada yok edilmesinden kaçınılmalıdır,
  • Restorasyon projesi genellikle, yalnız strüktürün sağlamlaştırılması ve uygulanacak teknolojilerin belirtilmesiyle kalmaz, tarihi yapının yeniden kullanılmasıyla ilgili önerileri de içerir. Verilmesi istenen işlevin yapıya uyarlanabilirliği araştırılır ve yeniden kullanım projesinin eserin kütlesel ve mekansal özelliklerini bozacak ekler, değişimler getirmemesine dikkat edilir. Restorasyon önemli olan yapının korunmasıdır, yeniden kullanım bir araçtır.

Bina Hasar Tespiti Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*