Kapalı Ve Açık Çıkma Ne Demek? Binalarda Çıkma Mesafeleri Ne Kadar?

Kapalı Ve Açık Çıkma Ne Demek? Binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan, parsel sınırları dışına taşmayan, mesnetli olan açık veya kapalı olan derinliği uygulama imar planı veya yönetmeliklerine uygun olarak yapılan yapı elemanlarına çıkma deniyor. İki çeşit çıkma vardır;

Kapalı Çıkma Nedir?

İmar yönetmeliği kurallarına uygun binalarda taban alanı dışında kendi bahçe ölçü dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilmektedir.

Açık Çıkma Nedir?

Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak şartı ilr yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde çıkma yapılabilir.

Kapalı Ve Açık Çıkma

Kapalı Çıkma Mesafesi

1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla (1.50) m. taşacak şekilde çıkma yapılabilir.

2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına (3.00) m.’den fazla yaklaşmamak kaydı ile, (1.50) m. taşabilir.

3) Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek 1. ve 2. fıkralardaki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen ölçülerde yapılabilir.

Açık Çıkma Mesafesi

-Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla (1.50) m. taşacak şekilde çıkma yapılabilir.

– Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına (3.00) m.’den fazla yaklaşmamak kaydı ile, (1.50) m. taşabilir.)

– Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek 1. ve 2. fıkralardaki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen ölçülerde yapılabilir

– Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına (2.00) m.’den fazla yaklaşamaz. – Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakûli mesafesi en az (2.40) m. olacaktır.

– Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapılsın (0.20) m.’yi geçmeyen motif çıkmalar yapılabilir. 

 – Bahçe içinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina cephesinden itibaren genişliği (2.50) m.’yi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar kotundan en az (2.50) m. yükseklikte yapılacak giriş saçakları çıkma değildir.

Geçici Madde 6 

“1/6/2013 tarihinden önce yapı ruhsatı almak için yapılan müracaatlar ile bu tarihten en fazla bir yıl önce olmak üzere belirli parsellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunmak veya riskli yapı tespiti yaptırmak üzere başvurulmak veya noter tasdikli inşaat sözleşmesi yapılmak veya yeni inşaat yapmak üzere ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi almak üzere başvuru yapılmış ise bu parsellere ilişkin yapı ruhsatı müracaatları 1/6/2013 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılmak kaydıyla 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuata ve talep edilmesi halinde bu Yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre neticelendirilir.”

Tevhit ne demek? Nasıl Yapılır? Tevhit işlemi Harcı Ne Kadar? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*