Sükna Hakkı Nedir?

Sükna Hakkı Nedir? Sükna hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde açıklanmaktadır. Halk arasında oturum hakkı olarak da bilinen, bir evin tamamında ya da belirli bir bölümünde ikamet etme hakkı vermektedir Aksine hüküm bulunmadığı durumlar dışında intifa hakkına ilişkin hükümlere tabidir. Bir taşınmaz üzerindeki mevcut sükna hakkı başkasına devir edilemeyeceği gibi miras yolu ile 3. kişilere de verilemez.

Sükna Hakkı Nedir

Sükna Hakkı ile Kira Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sükna hakkı ile kira, uygulama bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Oturma hakkı, ayni haklardan biri olarak kabul edilmektedir. Tapuda irtifak hakları sütununa tescil edilmektedir. Kira ise şahsi bir haktır ve tapu kütüğü şerhler sütununa eklenmektedir. Sükna hakkı tesisinde tapuda senet gibi şekil şartı olmalıdır. Kira için ise taraflar arasında düzenlenen yazılı sözleşmeler yeterlidir.

Ayrıca sükna hakkı sadece konutlarda kullanılabilir. Kira hakkı ise bahçe, tarla gibi muhtelif tapulu taşınmazlarda da yapılabilmektedir.

Sükna Hakkı Tesisi Sükna Hakkı Nedir?

Sözleşmeye bağlı olarak sükna hakkı tesisinde, tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenlenmesi şartı zorunludur. Kanuna bağlı olarak mahkeme kararı ile meydana gelen sükna hakkında ise mahkeme kararı ile birlikte tescil belgesi düzenleme gibi şekil şartları olması gerekmektedir.

Sükna Hakkı İçin İstenen Belgeler

  • Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
  • Oturma hakkı evin bütününde değil de bir kısmında kuruluyorsa hangi kısım üzerinde kurulduğu inşaat projesinde belirlenmeli, proje yoksa bir krokiye bağlanmalıdır. 
  • İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
  • Sükna hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.
  • İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.
  • Deprem Sigortası 

Kira Kontratı Damga Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayanız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*